Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Alerta amb la tecnologia Wifi.

wifi

El desenvolupament de dispositius informàtics i no-informàtics connectats ha suposat el creixement de la instal·lació de tecnologies basades en les radiofreqüències i microones que permeten la connexió sense fils entre diferents ordinadors i / o portàtils.

wifi 01

La tecnologia wifi (Wireless Fidelity), ofereix la possibilitat de connexions ràpides a través de senyals de ràdio sense cables o endolls. Les tecnologies Bluetooth, wifi, PDAs, WiMAX (wifi de banda ampla) tenen el denominador comú de referir-se a tecnologies que permeten la comunicació de veu i dades sense utilitzar cables.

Aquestes tecnologies (tecnologies wireless) estan reemplaçant als cables de connexió. Les xarxes sense fils tipus Bluetooth, amb un abast de 100 metres o els sistemes wifi, d’un abast superior, on podem estar permanentment connectats. Tots aquests sistemes emeten camps electromagnètics de microones polsants similars a la telefonia mòbil.

L’estat espanyol, s’adapta la normativa internacional concretada a la banda de 5 gigahertzs de freqüència per a sistemes d’accés sense fils (WiFi) a la xarxa fixa a alta velocitat. Designa la banda de 14 gigahertzs per fer possible l’accés a Internet des d’avions (American Airlines i Delta Air Lines ja tenen previst incorporar-lo) i reserva la banda 2.500-2.690 megahertzs per a futures ampliacions dels sistemes de telefonia mòbil de tercera generació UMTS:

wifi 03

Els sistemes wifi i els impactes ambientals i sanitari

Wifi és l’abreviatura de Wireless Fidelity, un conjunt de normes per a xarxes sense fils (xarxes en la qual la comunicació entre els seus components es realitza mitjançant ones electromagnètiques), seguint les especificacions tècniques que s’ajusten al protocol IEEE 802.11 o WI-FI, que és un estàndard de protocol de comunicacions de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE (Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics). L’IEEE és una associació professional mundial que, entre altres coses, estableix protocols i normes de funcionament dels sistemes de comunicació sense fil. Wi-Fi es va crear per es utilitzada en xarxes locals sense fils d’ordinadors LAN (Local Area Network), per usar-lo en l’accés a internet.

Els routers wifi emeten com a molt 100mW, però suposen un risc per a la població escolar per la seva proximitat als infants en especial al cap, en edat pediàtrica, quan s’està desenvolupant el seu cervell i el seu sistema nerviós. Els sistemes wifi emeten quan hi ha transferència de dades. No obstant això s’aconsegueix una millor connexió i una major velocitat amb connexió per cable. Caldria fer servir el wifi com a últim recurs, quan no es pugui establir connexió per cable i si és absolutament necessari. No s’hauria de instal·lar en els dormitoris dels nens o prop dels mateixos Si s’emet amb menys potència (de l’ordre de 100mW, pels 2W amb els que emet un mòbil), però, en moltes empreses i escoles s’emet molt a prop de la persona i el seu cervell, en una exposició horària contínua i àmplia en àmbits laborals o en centres d’ensenyament durant l’horari escolar.

El problema fonamental són els nivells d’emissió / immissió de microones pulsatius als quals estem exposats, i les emissions dels sistemes wifi se sumaran a les emissions dels sistemes de telefonia mòbil i, especialment, en els grups d’edat sensibles com persones grans o nens / es quan s’intal·len aquests sistemes, per exemple, en centres d’ensenyament, unit al problema d’una exposició contínua a aquestes emissions dels treballadors / es de determinades empreses. Un dels riscos emergents en l’àmbit laboral europeu, són els camps electromagnètics, riscos físics identificats com a més perillosos en un recent informe de l’Observatori Europeu de Riscos de l’Agència Europea per la Seguretat i la Salut en el Treball (1).

La polèmica mediàtica sobre l’ús dels sistemes wifi va començar a Gran Bretanya després que una investigació feta pel programa Panorama, de la cadena estatal BBC, denunciés els perills que aquesta tecnologia pot comportar sobre els éssers humans. Aquest programa va centrar les seves tesis en què les emissions d’aquestes ones radioelèctriques eren tres vegades més potents que les emeses per un aparell de telefonia mòbil, pel que els seus possibles efectes adversos afectarien en la mateixa proporció. L’Agència de Protecció Sanitària britànica vol acabar amb el debat entre científics i experts i realitzar un estudi sistemàtic sobre si les emissions dels sistemes wifi poden afectar la salut pública, donat que al Regne Unit la majoria dels centres educatius tenen les seves xarxes informàtiques connectades per wifi, amb la lògica preocupació entre ensenyants i pares / mares d’alumnes.

wifi 02

La Comissió Internacional per la Seguretat Electromagnètica (ICEMS) en la seva conferència internacional: Aproximació al Principi d’atenció i els Camps Electromagnètics: Racionalitat, legislació i posada en pràctica, a la ciutat de Benevento, Itàlia, (22-24 de febrer de 2006) va arribar a una sèrie de conclusions, a través de la Resolució de Benevento, en la qual proposa: Promoure les alternatives als sistemes de comunicació sense fils, per exemple: ús de la fibra òptica i dels cables coaxials (2). Les propostes del ICEMS per als sistemes sense fil urbans (per exemple. Wi-Fi, WIMAX, sistemes de banda ampla per cable o línia elèctrica o tecnologies equivalents) han d’estar sotmeses a una revisió pública de l’exposició potencial a camps electromagnètics (CEM) i , en el cas d’estar instal·lats anteriorment, els municipis han d’assegurar una informació disponible per a tots i actualitzada regularment.

La universitat de Lakehead, a Ontario, Canadà, ha eliminat les connexions Wi-Fi en aquells llocs on no es pugui accedir a internet mitjançant fibra òptica. Fred Gilbert, president de la Universitat, es mostra cautelós amb l’ús d’aquestes xarxes: “No es coneix l’impacte que pot tenir sobre les persones l’ús de les ones electromagnètiques”, basa aquesta mesura en estudis apareguts recentment que relacionen casos cancerígens ocorreguts en animals, i humans, amb aquests camps electromagnètics (3)

El 20 de juliol de 2007, el Ministeri Federal Alemany del Medi Ambient, assenyalava que com a mesura de precaució són preferibles els sistemes de transmissió de dades per cable com a alternatives als sistemes wifi. Es recomanava a escoles i centres d’ensenyament que, si era possible, s’evités els sistemes wifi.

El setembre de 2007 es presentava l’anomenat Bioinitiative Report, realitzat per un grup internacional de científics, investigadors i professionals de la salut pública (4). L’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) ha contribuït en aquest nou informe amb un capítol redactat d’un estudi de la pròpia EEA “Últimes lliçons de les primeres alertes: el principi de precaució 1896-2000” publicat el 2001. L’informe exposa una detallada informació científica sobre els impactes en la salut quan s’està exposat a la radiació electromagnètica centenars i milers de vegades per sota dels límits establerts. Els autors / es han revisat més de 200 estudis científics i treballs de recerca, i han conclòs que els nivells existents de seguretat pública són inadequats per a la protecció de la salut. Des del punt de vista de les polítiques de salut pública, uns nous límits de seguretat estan justificats basats en el pes total de l’evidència.

.- Els investigadors assenyalen que les evidències suggereixen que els efectes biològics i impactes en la salut poden ocórrer i de fet tenen lloc a nivells mínims d’exposició, nivells que poden estar milers de vegades per sota dels límits públics de seguretat actuals. Els camps electromagnètics de radiofreqüència o microones es poden considerar genotòxics (que fan malbé l’ADN de les cèl·lules) sota certes condicions d’exposició, incloent-hi els nivells d’exposició que estan per sota dels límits de seguretat existents.

.- Adverteixen a més que nivells molt baixos d’exposicions poden portar a les cèl·lules a produir proteïnes d’estrès, reconeixen les exposicions a aquestes emissions com nocives i que hi ha una evidència substancial que aquestes emissions poden causar reaccions inflamatòries, reaccions al·lèrgiques i canviar les funcions immunes normals a nivells permesos pels actuals valors límit de seguretat

.- També en el setembre d’aquest any l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) assenyala que cal qüestionar els límits d’exposició actuals als CEM, inclosos els emesos pels sistemes wifi, d’acord amb el Grup de Treball BioInitiative (5).

.- El novembre del 2007, El Comitè d’Higiene i Seguretat (CHS) de la Direcció d’Afers Culturals de la ciutat de París va votar la proposta que reclama una moratòria per a la implantació del wifi a les biblioteques i museus fins haver constatat els efectes sanitaris del wifi “. Les associacions al·leguen els efectes genotòxics de les freqüències del wifi. El desembre l’Alcaldia de París desactivava les instal·lacions wifi de sis biblioteques públiques de la ciutat, ja que els treballadors es queixaven de problemes de salut, invocant el principi de precaució (6).

.- L’investigador prof. Olle Johansson, del prestigiós Institut Karolinska d’Estocolm, ha expressat la seva preocupació sobre l’enorme difusió dels sistemes WiFi, i va assegurar que hi ha milers d’articles científics relatius al efectes adversos de radiofreqüències i microones.

.- En l’estat federal austríac de Salzburg (Àustria), el govern ha estat suggerint a les escoles no instal·lar xarxes WiFi durant els darrers mesos, i està considerant-ne una prohibició.

.- A la Gran Bretanya, Philip Parkinson. Secretari General de Voice, antiga Associació Professional d’Ensenyants, estima que una generació de nens / es són efectivament “cobais en un experiment a gran escala” (7)

.- Un estudi “in vivo”, La tesi doctoral del Dr. Dirk Adang, que va treballar, amb 124 rates, sota la direcció del catedràtic André Vander Vorst a la Universitat Catòlica de Louvain-La-Neuve a Lovaina (Bèlgica), arriba a les conclusions assolides en la tesi en què alerta sobre que les radiacions dels telèfons mòbils, les antenes de telefonia i els aparells Wi-Fi no només fan perdre memòria i deterioren l’organisme sinó que en alguns casos acceleren la mort.

El Dr. Adang va formar amb els rosegadors quatre grups, i a tres els va exposar durant 18 mesos a dues hores diàries de radiacions -cada grup amb diferents nivells i intensitats- i el quart no va rebre radiació. Les taxes de mortalitat en els tres grups radiats van ser respectivament del 48.4%, 58.1% i 61% mentre que en el grup de control el nombre de rosegadors que va morir va ser de només un 29%. Paral·lelament, Adang va investigar l’impacte sobre la memòria i la conclusió va ser que una llarga exposició -15 mesos- causa “evidents pèrdues de memòria”.

El catedràtic que ha dririgido la tesi, Vander Vorst, va reconèixer haver-se quedat “impressionat” amb el fet descobert i va afegir que, encara que els resultats no poden extrapolar-se sense més als humans, tot indica que “és necessari dictar normes més rigoroses mentre no es provi que aquestes radiacions no són perilloses per a la salut. Les normes actuals de radiació màxima en la major part dels països europeus no són prou estrictes a excepció de Suïssa i Luxemburg “. (8)

El gener de 2009, residents de la ciutat de Glastonbury (Regne Unit) han afirmant que una xarxa Wi-Fi és la responsable d’una sèrie de problemes de salut que estan patint. També a Canterbury, el Consell Parroquial s’ha oposat a la sol·licitud davant l’ajuntament de dues torres wifi, per motius d’impacte visual, possibles efectes sobre la salut i el fet que el permís no s’hagi demanat abans de la seva instal·lació

Bèlgica, Itàlia i Àustria ja han limitat severament el límit màxim permès per a les emissions de Wi-Fi i a Alemanya el govern està assessorant perquè el públic en general torni a la banda ampla per cable.

.- A l’estat espanyol, l’Ajuntament de Basauri (Biscaia) ha anunciat que substituirà poc a poc les xarxes sense fils d’accés a Internet, existents a les Cases de Cultura per altres de cable ADSL (9). També s’han produït mobilitzacions veïnals i ecologistes a favor d’altres alternatives d’accés a Internet davant del sistema wifi a Valladolid i Lleó, paralitzant un jutjat, en aquest últim cas, de forma cautelar, el desplegament de les antenes wifi al casc històric (10).

wifi 04

Conclusions

Les antenes Wifi es poden comprar per Internet i per tant la seva radiació és més incerta que la de les estacions base de telefonia mòbil. A la pràctica, ningú no regula aquestes potències ni el nombre d’usuaris ‘en línia’, i qualsevol pot muntar una estació base a casa seva. Un panorama realment caòtic si considerem els seus riscos.

Cal, per tant, una moratòria en la seva implantació, almenys en centres d’ensenyaments, biblioteques públiques i universitats i edificis públics i la seva substitució, també en ambients laborals per sistemes ADSL de cablejat coaxial o fibra òptica.

El desenvolupament d’un control sobre els nivells d’emissió / immissió de les antenes i sistemes wifi és una tasca concreta d’administracions locals, regionals i les inspeccions territorials de telecomunicacions que evitin la proliferació caòtica que han suposat els anteriors desplegaments de les xarxes de telefonia mòbil.

Pedro Belmonte – Comissió estatal de contaminació electromagnètica d’Ecologistes en Acció

Notes

1. Declaracions d’Eusebio Rial, director de la institució. Europa Press 1/03/2207. Pedro Belmonte Mirall: La tecnologia wifi. El Ecologista, N º 57, 2008, pags. 44-46. Foster KR: Radiofrequency exposure from wireless LAN utilizing Wi-Fi technology. Health Phys 2007 Mar; 92 (3) :280-9

2. AA.VV: Benevento Resolution 2006. Electromagnetic Biology and Medicine, Volume 25, Issue 4 2006. pp. 197-200. Francesco Boella, Francesco Mozzo, Francesco Panin, Livi Giuliani: Perspectives in risk management in Italy: the impact of WiMax and Wifi (PP presentation) Foundations of bioelectromagnetics: towards a new rationale for risk assessment and management. 6th ICEMS Workshop, December 17, 2007, Venice, Italy. Salles, Alvaro A. de; Fernández Claudio R.: Exclusion Zones Close to Wireless Communication Transmitters Aiming to Redueix Human Health Risks. Electromagnetic Biology and Medicine, Volume 25, Issue 4, December 2006, pages 339-347.

3. Lakehead University: wifi policy policies.lakeheadu.ca / policy.php? Pid = 178

4. Carl Blackman, USA, Martin Blank, USA, Michael Kundi, Àustria, Cindy Sage, USA, et alii: BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Release Date: August 31 , 2007, 610 pp. www.bioinitiative.org

5. Www.eea.europa.eu / highlights / radiation-risk-from-everyday-devices-assessed Published: 17 Set 2007. The Independent. 16/09/2007 (UK). The New Zealand Herald 16/09/1007 (NZ).

6. Www.news.fr/actualite/societe/0, 3800002050,39376062,00. Htm

7. Mail Online News. 28th July 2008.

8. EFE, 24 de juny 2008, El Periódico de Aragón 25/06 / 2008.Info7 2.008 TV Azteca Nord est

9. Deia. Bilbao. 22 juliol 2008

10. 20 minuts. Valladolid. 11.07.2008. Diario de León. Lleó. 27 juliol 2008. Auto del Jutjat Contenciós / admtiu. N.2 de Lleó. N. º d’Identificació Únic: 24089 3 000968 / 2008. Lleó 31 juliol 2008.

wifi 05

2 comentaris per a

Alerta amb la tecnologia Wifi.

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web