Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Els problemes del soroll.

La contaminació acústica és una cosa amb el que breguem dia a dia. Conviure diàriament amb sorolls no només pot tenir conseqüències irreversibles en les estructures de l’oïda i provocar sordesa, sinó que augmenta considerablement el risc de patir un accident vascular, altera el son i dispara els nivells d’estrès, produint fins i tot falta de desig sexual.

S’ha constatat també que les persones que suporten dia a dia nivells sonors extrems pateixen cansament crònic, tenen hipertensió i canvis en la composició química de la sang, entre d’altres problemes.

Els habitants de les ciutats vivim envoltats de sons que, moltes vegades, aconsegueixen el nivell de soroll, és a dir, es tornen molestos o provoquen trastorns. Viure en una gran ciutat té molts avantatges però també pot portar serioses afeccions a la salut.

Moltes vegades sentim una sensació molesta ocasionada per sorolls no desitjats, originats en diferents activitats, com ara el tràfic vehicular, botzines i ràdios d’automòbils, discoteques, aeroports i indústries, entre d’altres; tans sorolls molestos generen l’anomenada contaminació acústica, entenent aquesta com l’emissió de sorolls que atemptin contra la salut, la seguretat dels éssers vius o el gaudi de la natura.

Existeix documentació sobre les molèsties dels sorolls a les ciutats des de l’antiguitat, però és a partir del segle passat, com a conseqüència de la Revolució Industrial, del desenvolupament de nous mitjans de transport i del creixement de les ciutats quan comença a aparèixer realment el problema de la contaminació acústica urbana. Les causes fonamentals són, entre altres, l’augment espectacular del parc automobilístic en els últims anys i el fet particular de que les ciutats no havien estat concebudes per suportar els mitjans de transport, amb carrers estrets i ferms poc adequats.

Així doncs, els sons molt forts provoquen diverses molèsties en els éssers humans, de fet aquestes poden anar des d’una molèstia fins danys que poden ser irreversibles. Així, la pressió de l’audició es mesura a través de decibels (dB) i els que són especialment molestos són els tons alts (dB-A). D’aquesta manera, la pressió acústica es torna nociva a uns 75 dB-A i dolorosa quan es presenten al voltant dels 120 dB-A.

Per exemple un oïda que ha estat exposat a 2 hores de 100 dB (és a dir una discoteca sorollosa) necessita unes 16 hores de repòs per compensar aquestes dues hores. Així, si la persona va a un concert de música on toca alguna banda molt sorollosa i arriba a una exposició de més de 120 dB es pot arribar a causar dany a les cèl·lules sensibles al so de l’oïda intern provocant pèrdues d’audició.

És un fet inqüestionable que la contaminació acústica envaeix tots els ambients, i ens afecta tant al nostre lloc de treball com en els nostres moments d’oci. Pels alts nivells de soroll, quatre de cada cinc habitants de ciutats industrialitzades pateixen algun tipus de deficiència auditiva, però, pocs són els que s’adonen del seu problema.

Graus de Sordesa

.- En el límit de la normalitat:

Quan esta parlant amb altres persones, ja sigui en privat o en un lloc públic, li resulta difícil seguir la conversa.
Té problemes per entendre a la gent si no està mirant a la cara o als llavis.
Necessita situar-se prop de l’interlocutor.

.- Sordesa lleu:

Necessita situar-se prop de l’interlocutor, mirar a la cara i, especialment, als llavis, per endevinar el que diu.
Demana a la gent que pugi la veu.
Té dificultats per mantenir una conversa per telèfon.

.- Sordesa moderada:

Té problemes per expressar-se i parlar fluidament.

.- Sordesa severa:

Quan parla amb altres persones, el soroll de fons li impedeix escoltar el que diu i / o quan està en un lloc concorregut li resulta impossible seguir una conversa.
Li és impossible mantenir una conversa per telèfon.
Té dificultats per seguir una conversa cara a cara.
La gent ha de parlar molt alt i, tot i això, només entén part del que diu.
S’apropa a l’interlocutor, però només sent part de la conversa.
Necessita mirar l’interlocutor per entendre part del que diu.
Té problemes per expressar-se.
Té problemes per identificar sons forts i habituals, com els timbres de la porta i el telèfon, una sirena, el camió de les escombraries …

.- Sordesa profunda:

Les persones en aquesta situació presenten les mateixes dificultats auditives que en el cas anterior, però agreujades. Per exemple, són incapaços de seguir una conversa cara a cara i necessiten mirar constantment l’interlocutor per entendre tot el que diu.

En els últims anys, els esforços més seriosos de la comunitat internacional en aquest sentit s’han traduït en l’aprofundiment dels estudis sobre causes i origen (fonts), deteriorament i polítiques de prevenció i control de la contaminació sonora.

Al nostre país no hi ha mesuraments oficials dels nivells de contaminació. Molt menys del percentatge d’adolescents que pateixen danys a causa del soroll -aquesta franja social és la més afectada, perquè a la pol·lució urbana si suma el soroll en els discoteques, bars o l’ús de walkman o mp3, entre altres coses.

Fa 30 anys, el nivell acústic als carrers de les grans ciutats estava entre els 50 i els 60 dB. Avui els nivells indiquen que els valors superen els 70. Podem dir que el nivell de soroll ha augmentat 10 dB en aquests anys.

El fumut és que no hi ha un diagnòstic de soroll a les ciutats, perquè no tenen un mapa acústic. Amb la quantitat de gent que tenen i l’immens parc automobilístic que circula diàriament per els carrers, és necessari un control sobre el mapa per controlar i modificar la situació.

Els municipis per mitjà dels seus esquemes d’ordenació territorial han de definir zones especials per a desenvolupar activitats que generen alts nivells de contaminació auditiva, en llocs on no es pugui pertorbar la tranquilitat de la comunitat.

És cert que, de moment, hi ha algunes llacunes legals respecte a aquesta problemàtica. Per aquest motiu fonamental, és vital comptar amb una llei adequada que reculli tots els tipus de contaminació acústica que poden arribar a afectar la qualitat de vida de la persona, i que reculli les penes adequades per a cada delicte.

Hi ha diverses formes de controlar els nivells de soroll: l’aïllament de focus generadors (escumes i barreres naturals), la distribució en els espais de les instal·lacions, la utilització d’equips de baixa intensitat sonora, l’ús d’accessoris de protecció auditiva, la promoció de programes de prevenció acústica, higiene i seguretat industrial.

Avui en dia la contaminació sonora és una cosa amb el que breguem dia a dia, sense adonar-nos vam rebre milers de sons de gran magnitud que moltes vegades poden causar dolor sense adonar-nos que el dany que provoca en nosaltres pot arribar a ser irreversible.

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web