Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Consulta:

 Consultes a Sabadell i Girona

608442028  –  info@biosfera.cat

-Hores convingudes-

INTRODUCCIÓ A LA NATUROPATIA:

La naturopatia és la ciència de la salut que s’encarrega d’estimular el sistema vital i la força d’auto-curació interna pròpia de cadascú.

La naturopatia sosté com un dels seus pilars bàsics, el de la unitat orgànica, que diu que el cos és un sol òrgan, pel que tracta a qualsevol malaltia de forma conjunta i global. Un altre dels seus principals criteris, és que sosté la premissa que no hi ha malalties sinó malalts, al referir-se més al terreny o a la predisposició a patir qualsevol tipus de malaltia, deguda per exemple a un sistema immunitari deficient, mals hàbits de vida, falta d’exercici, respirar aire contaminat, alimentació antinatural, consum de substàncies tòxiques, estrès desmesurat, etc.

La naturopatia selecciona i utilitza tots els elements innocus que la Naturalesa ens oferix lliurement; reconeix i rebutja els perjudicials per a la salut i també comprèn i respecta totes les seves lleis, amb la finalitat d’arribar a l’equilibri més idoni, tant físic com mental i espiritual del nostre cos, i mantenir-lo el major temps possible de la nostra vida.

El naturòpata, per tant, no pretén lluitar contra les malalties pròpiament dites, sinó que proposa naturalitzar els mitjans i les formes de vida de la persona. La seva missió principal és la d’eliminar les substàncies nocives, estranyes i perjudicials que es puguin trobar en l’organisme (deixalles, toxines, verís, cèl·lules danyades, etc.), i en el seu lloc aportar les substàncies útils i sanes (vitamines, minerals, nutrients, plantes, etc.) per a depurar, i regenerar els teixits. El següent pas, si és necessari, es l’administració de suplements orgànics per a compensar les deficiències i ajudar al cos a aconseguir restablir els nivells funcionals òptims. La funció del naturòpata doncs no és la de curar sinó la  d’estimular el sistema immunològic vital i la força d’auto-curació interna pròpia de cada ésser i així eradicar la malaltia, és a dir fer actuar la VIX MEDICATRIX.

Referent a quin tipus de patologies puc tractar, podem dir que totes. Si les cataloguem en dos grans grups com són les agudes i les cròniques podem dir que els millors resultats s’aconsegueixen en les cròniques, doncs les agudes generalment són manifestacions d’aquestes últimes i és millor no tractar els símptomes i deixar que passin minorant les molèsties.

En les malalties cròniques degeneratives tipus càncers malignes, arteriosclerosi, tuberculosi, alzheimer, etc. tot depèn de variables, però o es poden alleugerir bastant els símptomes o intentar d’aturar el seu avanç.

No obstant i això com que es tracta de mantenir la salut i no de haver de tractar la malaltia podem assegurar que tothom és un Client potencial del naturòpata. De fet és molt més important tenir el terreny (cos) ben potent, que no pas preocupar-se de quins tipus de virus pul·lulen per l’espai.

Com que la naturopatia contempla els tres cossos (físic, emocional i mental) com una unitat, es poden buscar les causes a través dels símptomes amb un espectre molt ampli. Així doncs ens podem adonar que generalment darrera de un colesterol anormalment alt o un colon irritable hi han problemes de stress o ansietat.

NOTA:

Les patologies agudes són per exemple: una diarrea, un refredat, una grip, una al·lèrgia puntual, inflamacions, afeccions puntuals de pell, etc.
Les patologies cròniques són per exemple: artrosi, artritis, sinusitis, asmes, càndides, astènies, cansament crònic, colon irritable, acidosi, tensió arterial alta, prostatitis, diverticles, osteoporosi, restrenyiment crònic, litiasi renal i biliar, ………