Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


La contaminació de l’aire.

contaminacio-aire

La contaminació atmosfèrica s’ha incrementat notablement en els darrers anys i ja no és una qüestió circumscrita a alguns llocs, el vent s’ha encarregat de convertir-la en un problema global. El no saber molt sobre el problema és una decisió que actua a favor dels qui contaminen i en contra de la salut de la població ja que no poden prendre les mesures necessàries per evitar les emissions i disminuir així gasos i partícules en l’ambient.

contaminacio-aire-011

La contaminació de l’atmosfera s’ha incrementat notablement en els últims anys i constitueix un dels problemes més seriosos que enfronta l’ésser humà. El problema de la contaminació atmosfèrica va començar fa aproximadament 200 anys amb la Revolució Industrial. Avui, el fum expulsat dels autos, col lectius i camions, els processos industrials, els sistemes de calefacció i fins el fum dels cigarrets s’ajunten per contaminar l’aire que respirem provocant una gran part de les malalties respiratòries.

La pol·lució de l’aire es compon de molts tipus de gasos, gotetes i partícules que redueixen la qualitat de l’aire. Una combinació diferent de vapors i contaminants gasosos de l’aire es troba en ambients exteriors i interiors. Els contaminants gasosos més comuns són el monòxid de carboni, el diòxid de carboni, els hidrocarburs, els òxids de nitrogen, els òxids de sofre i l’ozó. Diferents fonts produeixen aquests compostos químics però la principal font artificial és la crema de combustible fòssil. La contaminació de l’aire interior és produïda pel consum de tabac, l’ús de certs materials de construcció, productes de neteja i mobles de la llar. Els contaminants naturals de l’aire provenen de volcans i incendis i en algunes àrees poden ser substancials.

Si prenem com a exemple el monòxid de carboni, aquest gas és un producte de la combustió de materials fòssils com el petroli i és comú que es formi a partir dels vehicles en moviment. En conseqüència, aquest producte s’acumula a les zones urbanes, a prop de les vies ràpides i de carrers de gran moviment i la seva concentració varia a mesura que augmenta o disminueix la circulació. Aquest element no sembla afectar les plantes, però és molt tòxic per als éssers humans, ja que interfereix amb el transport d’oxigen en la sang. Els efectes en la salut es fan més greus conforme més gran sigui la quantitat de monòxid de carboni en l’aire i el temps de l’exposició.

L’aire pot estar contaminat tant a la ciutat com al camp. La pol·lució de l’aire en el camp pot ser causada per la pols dels tractors que estan llaurant els camps, per camions i automòbils que circulen per les diferents rutes i per el fum de foc de fusta o de foc de cultius.

Aquesta contaminació pot causar trastorns tals com ardor als ulls i al nas, irritació i picor de la gola i problemes respiratoris. Sota determinades circumstàncies, algunes substàncies químiques que es troben en l’aire contaminat poden produir càncer, malformacions congènites, danys cerebrals i trastorns del sistema nerviós, així com lesions pulmonars i de les vies respiratòries. A determinat nivell de concentració i després de cert temps d’exposició, certs contaminants de l’aire són summament perillosos i poden causar seriosos trastorns i fins i tot la mort.

contaminacio-aire-02

No obstant això, les persones reaccionen de manera molt diferent a la pol·lució de l’aire. Algunes persones poden notar una sensació de pressió en el pit o tos, mentre que d’altres poden no notar cap efecte. Atès que l’exercici requereix una respiració més ràpida i profunda, aquest en pot augmentar els símptomes. Les persones amb malalties del cor com ara angina de pit, o amb malalties del pulmó com emfisema o asma, poden ser molt sensibles al ser exposades a la pol·lució de l’aire i poden notar símptomes que els altres no noten.

Afortunadament, per a la majoria de les persones saludables, els símptomes de l’exposició a la pol·lució de l’aire usualment desapareixen tan aviat com la qualitat de l’aire millora. Tanmateix, certs grups de persones són més sensibles als efectes de la pol lució de l’aire que altres.

Els nens probablement senten els efectes de la pol·lució a nivells més baixos que els adults. També experimenten més malalties com bronquitis i dolors d’oïda en àrees de pol lució elevada que en àrees amb aire més net.

Les persones amb malaltia del cor o del pulmó també reaccionen de manera més forta a l’aire contaminat. Durant les èpoques de pol·lució alta seva condició empitjora fins al punt que han de limitar les seves activitats o inclusiu cercar atenció mèdica.

La pol·lució de l’aire també provoca danys en l’ambient, podent afectar la flora, la fauna i els llacs. La contaminació també ha reduït el gruix de la capa d’ozó i ha provocat efectes climàtics.

Què podem fer cadascun de nosaltres, com a ciutadans, per millorar la qualitat de l’aire que respirem … En primer lloc, donar suport a les lleis locals que requereixen un control eficaç de la contaminació de l’aire. El suport públic és vital per l’èxit dels esforços de control de la contaminació. A més, les nostres pròpies decisions sobre l’ús dels mitjans de transport i com a consumidor energia també representa una diferència. En segon lloc, hem de donar suport a polítiques com:

.-Enfortiment del programa de monitoreig i seguiment de l’aire a nivell local, regional i nacional a través del desenvolupament d’un protocol de monitorització i seguiment.

.-Disseny de propostes per incloure mesures de prevenció i control de la contaminació de l’aire.

.-Disseny d’estratègies que facilitin a les microempreses i petites indústries dels sectors industrial i de transport l’accés a tecnologies netes.

.-Revisió de la legislació i estratègies sobre ordenament territorial.

La contaminació de l’aire no només és un perill per a la salut sinó que també redueix la producció d’aliments i la recol·lecció de fusta perquè els alts nivells de contaminació afecten la fotosíntesi.

El no saber molt sobre el problema de contaminació atmosfèrica és una decisió que actua a favor dels qui contaminen i en contra de la salut de la població ja que no poden prendre les mesures necessàries per evitar les emissions i disminuir així gasos i partícules en l’ambient , les conseqüències es veuran en els propers anys.

Article de Cristian Frers a Ecoportal

contaminacio-aire-03

2 comentaris per a

La contaminació de l’aire.

  • laura |

    xplica en que consisteix

  • laura |

    no explica en que consisteix

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web