Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Història del vegetarianisme.

xix

L’origen de la dieta vegetariana i de la dietètica en general el podem situar en els albors dels grans moviments o sistemes ètic-religiosos i mèdics, en els quals apareix com a ritual de salut i de purificació.

paisatge

Al llarg de tot el seu procés evolutiu, la dieta apareix clarament marcada com a pauta de conducta sana, corporal i espiritual, en el marc d’una medicina moralista.

En l’actualitat ha produït un gran xoc, quan ha ressorgit a Occident, amb els costums alimentàries d’avui dia. Es tendeix a classificar com una tècnica eficaç, dins de la medicina científica, per millorar l’estat de salut del cos, però no podem deixar de banda els seus matisos ètics i espirituals.

Els pioners de la dieta vegetariana en el segle XX basen la seva opció dietètica en la millora de la salut, la regeneració de la seva força i la dels seus fills i també en qüestions d’ordre espiritual. Felip Torres (1960) i Bellsolá (1974) escriuen sobre precursors vegetarians. Grans personatges de diferents èpoques van ser vegetarians i van convèncer als seus seguidors de la tremenda importància de la dieta. Aquests autors recullen referències d’Homer, Zoroastre, Buda, Pitàgores, Hipòcrates, Plató, Epicuri. Celso, Sèneca, Sant Agustí, Sant Joan Crisòstom, Santo Domingo, Leonardo da Vinci, Cervantes, Spinoza, Newton, Voltaire, Franklin, Linné, Rouseau, Goethe, Huffeland, Emerson, Letamendi, Tolstoi, Edison, Gaudi, Gandhi, Russell, Teilhard de Chardin, etc. Els moviments adventistes també la van basar en sentiments religiosos, amb un cert enfrontament amb el món científic per la por de ser atacats.

Fins i tot quan es plantegen els primers estudis sobre la dieta vegetariana amb el mètode epidemiològic es té por que aquests estudis puguin tirar per terra la dieta. Es comenta l’anècdota d’Harbinge que parlant el 1948 amb el degà de la Southern Illinois University va dir: “Si descobreixes que la dieta vegetariana és deficient ens posaràs en evidència” al que respon. “Si és deficient, nosaltres hem de ser els primers a conèixer-ho “. (Patria1999).

El criteri mèdic-naturista, al llarg de tota les seva trajectòria, ha considerat a la dieta com a fonament clau del règim de vida, i principalment la dieta vegetariana.

L’origen de la paraula “diaita” és grec i va ser utilitzat pels grecs, especialment per Pitàgores i els alumnes de la seva escola. La “Diaita Kala Physin” és la recta ordenació del règim de vida és el que regula el microcosmos de l’home amb el macrocosmos de l’univers; en regular el cos, el purifica.

La “diaita” de Pitàgores es converteix, amb Hipòcrates, al segle V abans de Crist, en una part de la tècnica mèdica que ajuda a mantenir l’equilibri de l’home sa i a millorar el malalt. (Lain1986). En temps més actuals, per als metges naturistes espanyols, aquesta dieta significa regular el nostre règim de vida segons correspon a la naturalesa humana.

Per al metge hipocràtic, la dieta inclou els hàbits de vida, alimentació, exercici, repòs, banys, activitat professional, relacions i normes socials. La Dieta juntament amb la Fisis ajuden a mantenir i recuperar la salut.

L’art mèdic hipocràtic va consolidar el fet de tenir cura del règim de vida com una part important de la seva actuació. A un metge se’l considera hipocràtic quan roman fidel a la seva capacitat curativa i a tractar en primer lloc mitjançant el règim de vida. La dietètica galena que es seguirà en l’Edat Mitjana estarà basada en les anomenades “res non naturals”  (coses no naturals) que seran la llum, l’aire, el menjar i la beguda, el moviment i el repòs, el somni i la vigília, l’excreció i secrecions, i les passions (El medi ambient i l’educació).

Per què no naturals? L’explicació la donarà el Aragonès Arnau de Vilanova en la seva obra “Introductorium medicinalium speculum” que estructura en tres parts.

* Res naturals: que pertanyen a la naturalesa de l’home. Són:
– Els elements el foc, aire, terra i aigua.
– Els humors: sang, flema, bilis i bilis negra.
– Els membres: Cor, fetge, ronyó, cervell.
– Les complexió o temperaments.
– Les virtuts: atractiva, convertida, retentiva i expulsat.
– Les operacions: fam, secreció etc.
– Els esperits.
* Res non naturals, o situacions mediambientals que no afavoreixen.
* Res contra natura: situacions que produeix malalties.

La sobrietat i la dieta van juntes en aquesta medicina de l’Edat Mitjana, juntament amb la moral. Els executors principals d’aquesta medicina, els metges àrabs i jueus proposaran un codi dietètic molt semblant a l’actual, amb tendència a la dieta vegetariana. Les ordres monàstiques cristianes en la base i reformes està present la dieta vegetariana: cartoixans, trapenses, camandulenses segueixen mantenint la dieta vegetariana, així com el dejuni, com a part del seu ordre de vida.

Aquesta doble vessant corporal i anímica segueix en els segles XVI i XVII amb obres com el “Tractat de la vida sòbria” de Luigi Cornaro (1558) i el “Hygiesticon” de Leonard Leys (1641). El llibre de major influència en la medicina naturista i en la dieta vegetariana serà el de “macrobiòtica”, escrit per Cristoph Wilhelm Huffeland (1762-1836). Teodor Hahn (1824-1883), influït per la idees de Huffeland i tractat amb Hidroteràpia per Rausse, és el primer en reunir la idea de la força vital amb la prescripció de la hidroteràpia i la dieta vegetariana, amb finalitats medicinals. El 1852 es fa vegetarià i el 1857 escriu “La dieta natural, la dieta del futur”. (Die naturgemässe dia die Diät der Zukunft). En aquesta mateixa època, un any més tard (1858), Lorenz Gleich proposa la paraula naturheilkunde: Medicina Naturista. Edouard Baltzar (1814-1887) funda la primera associació vegetariana alemanya i uneix la dieta vegetariana a l’aspecte moral i econòmic, i la proposa com una forma de curació social. Alexander Hais (1853-1924) publica el 1892 el llibre “úric acid as a factor in the causation of disease”, on fa la seva curació de gota. Aquest llibre serà reimprès 10 vegades en 10 anys.

Entre els metges alemanys que donen suport a la dieta vegetariana i investigació de la mateixa, especialment de l’equilibri àcid-base, es troba Lahmann (1860-1905).

Les primeres societats vegetarianes Europees. A finals del segle XVIII i primers del XIX apareixen defensors del vegetarianisme amb certa idea religiosa o filosòfica, derivada de l’Hinduisme, de protegir els animals, unit a la millora de la salut.

John Oswald (1730-1793) publica “El crit de la natura”, una crida a la misericòrdia i a la justícia en representació dels animals. Williams Lambe publica informes addicionals en els que explica com es cura una persona mitjançant la dieta vegetariana. Famós perquè John Frank Newton li dedica la seva obra “El retorn a la naturalesa” per haver-lo ajudat a curar amb dieta vegetariana. No només va descobrir la llei de la gravetat, sinó també la dieta vegetariana.

Willian Hosell va fundar l’any 1846 l’Hospital Hidropático Ramsgate a la vila de Nothwood. Era el primer hospital higienista vegetarià d’Anglaterra. El 30 de setembre del 1847 una sèrie de vegetarians reunits en aquest hospital funden la Vegetarian Society. La primera societat vegetariana Europea de la qual es tenen notícies.

L’any 1800 el reverend Willian Cowherd, Ministre de l’Església d’Anglaterra, va establir la Bíblia Cristiana, una secta que abraçada la dieta vegetariana com una prescripció de Déu seguint els principis del Gènesi. Més tard els seus seguidors (Biblio Christians) van viatjar a Filadèlfia i van establir allí una iglesia. Entre els conversos a la filosofia dietètica d’aquest grup hi havia Sylvester Grahan, que va viatjar al llarg dels Estats Units fent sermons sobre els dimonis de la carn, el pa blanc , l’alcohol, les relacions extramatrimonials i els pantalons ajustats. Encara que Grahan va ser un defensor de la dieta exempta de carn, el seu més important llegat va ser encoratjar el consum de farina de blat sencera, que passa a anomenar-farina de Grahan. A la meitat de 1840 els seguidors de la secta (Biblio Christians) a Anglaterra, van establir “The Vegetarian Society of Great Britain” i l’església americana ràpidament va seguir aquesta iniciativa formant l’American Vegetarian Society.

Una altra església que va tenir un gran impacte en el creixement del vegetarianisme en aquest país va ser l’Església dels adventistes del Setè Dia, fundada per Ellen White en 1840. La Senyora White va produir abundants ensenyaments entre la relació de la salut física i la vida religiosa i va encoratjar als membres de la seva església a seguir una dieta vegetariana. Avui aproximadament el 50% dels adventistes són vegetarians i l’Església és molt activa en programes d’educació per a la salut, producció de materials sobre nutrició i ensenyaments sobre el vegetarianisme. Un membre d’aquesta església va ser un especial instrument en l’establiment de la popularitat del vegetarianisme a finals del segle XIX i principis del XX. John Harvey Kellog que va dirigir The Seventh day Adventist Battle Creek Sanitarium a Battle Creek Michigan i va ser un protegit de Ellen White. Entre les aportacions més importants de Kellog es troba la introducció dels primers esmorzars de cereals -flocs de blat i granola- per proporcionar als seus pacients un esmorzar saludable. També va idear el Nuttose, el primer fiambre anàleg fet amb cacauets i farina, va produir la primera mantega de cacauet i va ser dels primers entusiastes de la llet de soja.

El règim sa de Kellog, al qual anomeno biològic es basa en una dieta vegetariana, amb abstinència d’alcohol, cafè, sucre i espècies fortes, posant l’accent en l’exercici físic, hidroteràpia, aire fresc, banys de sol, bones postures, vestits simples, i bona salut mental i va ser molt popular entre algunes personalitats d’aquella època. El seu Sanatori va ser visitat per Willian Howard Taft, Willian Jennings Brey, Jonh D. Rockefeller, Alfret Dupont, JC Penney, Montgomery Ward, Thomas Edison, Henry Ford, George Bernand Shaw i el ministre Richar Byrd.

Com a conseqüència de l’esforç dels reformistes de la dieta, la dieta vegetariana va arribar a la cimera entre la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Múltiples Sanatoris i restaurants vegetarians van obrir les seves portes, al llarg del país. Un restaurant molt popular a Nova York en els inicis del segle XX va ser el PHISICAL Culture and Strenght Food Restaurant. Existeixen organitzacions vegetarianes a Kansas City, St Louis, Minneapolis, Boston, Pittsburg, Chicago, Washington D.C. i en molts països europeus.

No obstant això en la segona meitat del segle XX amb el descobriment de les vitamines i l’elaboració de guies nutricionals patrocinades pel govern, les dietes basades en el consum de carn es van considerar més saludables. Totes les guies nutricionals d’aquestes època, animaven al consum generós de carn i productes lactis. Tanmateix els resultats de l’enquesta Gallup realitzada en el 1943 va mostrar que entre 2,5 i 3 milions de nord-americans eren vegetarians, el que representava el 2% de la població total. En 1944 es va encunyar el terme Vegan, que engloba els vegetarians que no consumeixen productes lactis ni ous i és en aquest mateix any que neix a Gran Bretanya la Vegan Society.

El vegetarianisme resurgeix de nou en els anys 1960 i 1970, dins dels integrants de la contracultura, com una elecció natural de la nova salut conscient. Va tenir gran influència el mestre en macrobiòtica Michio Kushi. Fins i tot el vegetarianisme va ser popular entre la gent jove i va tenir un cert atractiu en aquella època.

michio-kushi

Sorprenentment, dues influències que tenen poc a veure amb els temes de salut han servit per popularitzar la dieta vegetariana entre diversos grups i han dirigit el camí per fomentar la dieta exempta en carn. La publicació per Frances Moore Lappe de “Dieta per a un petit planeta” unia la preocupació per la dieta i els efectes adversos de la producció de carn en el planeta. El seu llibre va arribar a tenir gran influència en alguns grups de persones en quant a l’elecció de la dieta. En segon lloc el naixement del modern moviment de “defensa dels drets dels animals” liderada per la publicació en 1972 de “Liberation Animal” escrit per Peter Singer i la formació de grups defensors dels animals com People for the Ethical Treatment of Animals “va enfocar una nova forma de tractar els animals per part de la indústria ramadera. Avui, encara que molts trien la dieta exempta en carn per motius de salut, cal tenir també en compte els aspectes ètics i d’impacte medi ambiental com a factors responsables de la tendència cap a l’alimentació vegetariana.

En les dues últimes dècades, ha ressorgit l’interès pel vegetarianisme. El número de vegetarians s’ha duplicat en els Estats Units entre 1985 i 1992 segons revelava l’enquesta Gallup que revelava que 12 milions de nord-americans es feien dir vegetarians. Probablement l’interès per la dieta vegetariana continués, especialment per la relació entre la dieta i els problemes cardíacs i el càncer, relació que està fermament establerta.

La Unió Vegetariana Internacional és la successora de la Unió Vegetariana Federal que va ser fundada el 1889 per tal d’unir a les societats vegetarianes de totes les parts del món. El primer Congrés Mundial Vegetarià va ser celebrat a Chicago, EUA, el 1893 al qual van seguir altres a Londres, Anglaterra, el 1897, 1901 i 1905. Com a resultat de les discussions entre certs individus i societats la Unió Federal Vegetariana fou substituïda per la Unió Vegetariana Internacional en el 1908 durant un congrés celebrat a Dresden, Alemanya.

La dieta vegetariana al Japó:

Quan va arribar el budisme al Japó i la prohibició de la caça i pesca es va infiltrar en els Japonesos. L’any 676 després de Crist, el llavors emperador japonès Tenmu va proclamar una ordenança que prohibia menjar peix i marisc així com també la carn animal i d’aus. Posteriorment, l’any 737 del període Nara, l’emperador Seimu va aprovar menjar carn de peix i marisc. Durant els dotze segles que van des del període Nara fins a la restauració Meiji en la darrera meitat del segle XIX, els japonesos van gaudir de menjars de tipus vegetarià. Normalment menjaven arròs com a aliment principal, fesols i vegetals. Només en ocasions especials o celebracions es servia peix. Sota aquestes circumstàncies els Japonesos van desenvolupar una cuina vegetariana, Shojin Ryori (ryori significa cuinar o cuina), nativa del Japó.

La paraula “shojin” és una traducció japonesa de “vyria”, que en sànscrit significa “obtenir la bondat i apartar els mals”. Els sacerdots Budistes de les sectes Tendai-shu i Shingon-shu, els fundadors van estudiar a la Xina al segle IX abans de fundar les seves respectives sectes, han transmès les pràctiques de cuina vegetarianes dels temples xinesos estrictament d’acord amb els ensenyaments de Buda. En el segle XIII, Dogen, el fundador de la secta Soto del Zen, va establir formalment la Shojin Ryori o cuina vegetariana Japonesa. Dogen va estudiar i va aprendre els ensenyaments del Zen a Xina, durant la Dinastia Sung. Va fixar regles tractant d’establir els hàbits alimentaris d’una vida vegetariana pura com un mitjà per entrenar la ment. Un altre dels impactes que el Zen va exercir sobre els hàbits alimentaris dels japonesos es manifesta en el Sado, la cerimònia japonesa del te. Es creu que Eisai, fundador de la secta Rinzai-shu, va introduir el te al Japó i és costum entre els seguidors del Zen prendre te. Els costums que es conserven a les ensenyances del Zen porten a una regla sistemàtica anomenada Sado. Encara que no ho creguis, un Cha-shitsu o el quarto de la cerimònia del te està construït per assemblar-se al Shoin que es on està ubicat el sacerdot principal en un temple budista. L’aliment que se serveix a la cerimònia del te s’anomena Kaiseki en japonès, que literalment significa una pedra en el pit. Els monjos que practicaven l’ascetisme acostumaven a pressionar contra el seu pit pedres calentes per suprimir la fam. Aleshores la paraula Kaiseki va adquirir la connotació de un àpat lleuger servit en el Shojin i el menjar Kaiseki ha tingut gran influència en la cultura culinària dels japonesos.

Els ensenyaments budistes no són l’única font que ha contribuït al creixement del vegetarianisme al Japó. A finals del segle XIX, el Doctor Gensai Ishizuka va publicar un llibre acadèmic sobre una cura basada en l’alimentació, partidària de la cuina vegetariana amb un èmfasi en l’arròs integral i els vegetals. El seu mètode es diu Seisyoku (macrobiòtica) i es basa en l’antiga filosofia Xina com els principis del Ying i el Yang i el Taoisme. Ara algunes persones recolzen el seu mètode esperant el benefici de la medicina preventiva. La macrobiòtica japonesa suggereix que l’arròs integral representi la meitat del total del menjar, i la resta vegetals, fesols i algues marines, amb una petita quantitat de peix.

Després de la Segona Guerra Mundial, les idees nutricionals introduïdes pels Estats Units van tenir una gran influència en el Japó, i en els anys 80, pateixen un greu problema social (com als Estats Units) per la gran quantitat de malalties geriàtriques associades a la hipernutrició. Els japonesos van començar a menjar carn fa uns 130 anys i ara pateixen de les malalties causades pel consum excessiu de greix animal i els possibles riscos de l’ús d’additius i químics agrícoles. Això els està persuadint a cercar aliments naturals i segurs i a adoptar una altra vegada la cuina tradicional japonesa. El 1993 es va formar la Societat Vegetariana Japonesa (NPO) com a resultat de la preocupació sobre els drets dels animals, els problemes ecològics mundials, la fam en els països del tercer món, i per la salut humana.

A Espanya el mes de desembre de 1903 es forma la primera societat vegetariana espanyola promoguda per José Calderón, Juan Padrós i Antonia Piñeyro. Aquesta societat i les seves revistes seran els encarregats de promocionar els metges naturistes espanyols. Garcia Ibañez i Enrique Jaramillo. El 1908 Jaramillo publica el llibre “Renovació científica Espanyola”, que serà el primer llibre del moviment naturista espanyol. El 29 de març de 1908 es funda la Lliga vegetariana de Catalunya. El moviment vegetarià i les societats aniran unides al moviment naturista espanyol. Podem dir que tots els metges naturistes espanyols, fins al 1975, es consideren vegetarians.

Amb l’aparició de l’Associació Espanyola de metges naturistes el 1980 es realitza una enquesta entre els seus socis i encara el 50% són vegetarians, el 25% ho són ocasionalment i 25% no són vegetarians. En general, el vegetarianisme i la societats vegetarianes estaran unides a la medicina naturista i a la naturopatia. Metges com Palafox o Contreras es deslligen de les Societats vegetarianes Altres metges com Alfonso, Ferrandiz o Circuns, seguien units a aquestes societats i no els importava compartir xerrades amb naturòpates. (Arteche 2000) Les publicacions sobre la dieta vegetariana en espanyol estan al voltant dels metges naturistes com Alfonso, Ferrándiz, Palafox, així com a practicants de la naturopatia com Castro, Capo, Felipe Torres, Bellsolá. A finals del segle XX sorgeix la polèmica periodística sobre la dieta vegetariana amb un article de Grande Covián sobre la vit B12, que serà respost per Miguel Aguilar. Com a resultat d’aquesta polèmica s’editaran un llibre sobre nutrició del Dr. Grande Covián i un altre sobre dieta vegetariana de Miguel Aguilar, que tot i ser un llibre de difusió va atraure l’atenció del món científic i de molts metges sobre la dieta vegetariana.

Com hem indicat, la dietètica naturista té una llarga tradició cultural, religiosa i de tipus higiènic; en les últimes dècades ha estat objecte de diferents estudis científics.

El moviment vegetarià europeu i americà en el segle passat part de Graham Silvester, Ellen White, Mn. John Harvey Kellog i els adventistes del Setè dia. Actualment hi ha una sèrie de grups amb diferents punts de vista dietètics, però amb nocions en comú. Farem un breu repàs de cadascun d’ells.

Paul Cartró
– No sucres ni farines refinades ni llegums.
– No xocolata
– Prendre pa integral.
– No prendre greixos animals ni fregits.
– El dejuni i els règims restrictius: la seva obra ha estat sintetitzada i modernitzada en el llibre “El mètode Natural en Medicina”, d’André Schlemmer.

Birch Benn
– Ressaltar la importància de l’aliment cru abans que es descobrissin les vitamines.
– Preconitza el menjar aliments propis del lloc on es viu.
– El cru s’ha de prendre en primer lloc.
– Importància dels cereals integrals i derivats de la llet.
– El manual que resumeix les seves obres: “Nou llibre de cuina dietètica”. Ed Rialp.

Macrobiòtica
El seu màxim representant: Oshawa.
– Els aliments es divideixen en dues classes: Yin i Yang.
– Classifica les dietes en 10 nivells. En els tres primers hi ha derivats animals i va pujant de nivell suprimint aliments.
– Un punt important de la macrobiòtica: menjar l’aliment de cada lloc i de cada temps o estació de temps, cosa que no han seguit la majoria dels macrobiòtics. Una derivació d’aquesta dieta macrobiòtica pot ser la dieta hiposòdica d’arròs de Kempner.

EL Crudivorisme preconitzat pel biòleg Marchesseau. El règim es compon d’aliments crus: vegetals, llavors i verdures, llet, formatge i ous.

El Higienisme: El seu màxim representant: Herbert Shelton. Dóna gran importància a les incompatibilitats. Preconitza un tipus d’alimentació amb molt poques barreges. A França ho segueixen Albert Mossen i Passebecq. A Espanya, André Torcqué i Karmelo Bizkarra. A Amèrica del Nord ha donat lloc a modes alimentaris com la Dieta de Cal i la Antidieta de Diamond.

EL frugívors: És una dieta crua a base de fruites i llavors. Constitueix la dieta bàsica de les societats vegetarianes espanyoles, que segueixen a Capo i a Castro. Atorguen als aliments vegetals propietats curatives: all, llimona, ceba.

Mètode Kousmine Catherine Kousmine néixer el 1904 a Rússia; es va fer metge a Lausana en el 1928 i pediatre a Zürich. Comença les recerques sobre el càncer i sense voler s’adona que l’alimentació influeix en els càncers de les rates. Això la porta a dissenyar un mètode d’alimentació per al tractament de càncer i malalties cròniques.Li dóna gran importància a l’alimentació crua, integral i no contaminada, als complements nutritius ia la inmunomodulación.

Dieta Antroposofica
Part de la filosofia de Rudolf Steiner i de la seva col laboradora la doctora Ità Vegman. La dieta per al tractament del càncer és lactovegetariana, basada en agricultura biodinàmica. Manté la supressió d’alguns aliments, sobretot en processos cancerosos, tals com xampinyó, patates, tomàquets.

Dejuni i dietes restrictives
– Dejuni Büchinger.
– Dieta de Monosicia o ingesta d’una sola classe d’aliment: cireres, raïm, maduixes, etc.
– Dieta cromàtica. Cada color marca o predomini ortomolecular. Ex: vermell = carotè = provitamina A. D’alguna manera, molts d’aquests grups vegetarians han estat precursors de la dietètica actual i alguns d’ells, com els grups adventistes americans segueixen marcant un pes específic en els estudis de dietètica i nutrició.

LES DIETES EN LA MEDICINA NATURISTA. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

– Una gran part d’elles són dietes vegetarianes.

– Se li dóna gran importància al menjar cru.

– Que sigui el més sana possible, no tractada amb productes o drogues.

– Que es mengi d’allò produït en el lloc i en el temps o estació.

– Solen ser àpats senzills, naturals i baratos; a més es necessita poca quantitat per estar ben alimentat.

– Són respectuoses amb el medi ambient.

– Afavoreixen el sentit ecològic i el millor repartiment d’aliments a nivell mundial.

– Afavoreixen la supressió de cultius superflus: cafè, tabac, i fan disminuir els destinats a animals exclusivament.

Com a conclusió d’aquestes dietes i de la dietètica actual, podem dir que per estar ben alimentat es necessiten productes senzills, poc elaborats, frescos, barats i en poca quantitat, i això té poca venda pel que fa a supermercats i grans cadenes de alimentació; no es fa màrqueting perquè consumeixis i mengis menys.
La dieta vegetariana és científicament la més saludable. Necessita ser introduïda socialmete en programes d’Educació per a Salut, ja que culturalment no està assumida en el nostre país. Com a metges, si no es fa campanya en favor de la mateixa, almenys respectar-la.

BIBLIOGRAFIA
– AGUILAR, Miguel. La dieta vegetariana. Ed Temas de Hoy.
-Arteche, ALEJANDRO. Naturisme metge espanyol i moviment naturista vegetarià. (1896-1975).
-Arteche, ALEJANDRO. Història de la medicina naturista espanyola. Ed Tricastela.Madrid. 2000.
-ASSOCIACIÓ MÈDICA Kousmine. El Mètode Kousmine. Ed Urà.
-BELLSOLA.DOMINGO. Las cinquanta llumeneres de la humanitat van ser vegetarians.
-DE TORRES DEL SOLAR. Precursores vegetarianos.Edital l’Autor. Madrid.1969.
-GONZALEX DE PABLO, ANGEL. L’evolució històrica de la dietètica. Revista el metge 20 febrer del 1998.
-GRANDE COVIAN. Nutrició i salut. Ed Temes de hoy.Madrid 1988.
– HEINZE. Conseils d’Alimentation. Ed Antroposófica.
-KOUSMINE. Salveu vostre cos. Ed Vergara.
-LAIN.P.El sentit de la diaita a la Grècia clàssica. Ciència tècnica i medicina. Ed Aliança Editorial.Madrid 1986.pp175.
-MESSINA.M MESSINA.V. The dietitian’s guide to vegetarian diets; issues and aplications.Gasthersburg MD.Aspen Publihers. 1996.
-MOSCOVITZ, Judy. La dieta de l’arròs. Ed Grialbo.
-PAMPLONA ROGER JORGE.Disfrutalo.Ed Safeliz.Madrid 1993.
-PAMPLONA ROGER JORGE.Enciclopedia dels alimentos.Ed Safeliz. Madrid.1999.
-PATRICIA K. JOHNSTON.Recognition.Meruyn G. Hardin. Rev Am J. Clin. Nutr. 1999; (suppl); 431-25
-SULINEAU. Què és vegetarianisme.

carn-no-gracies

bodego

2 comentaris per a

Història del vegetarianisme.

 • Ramon Gené Coma |

  Hola, m’agradat molt el teu blog, jo tinc una casa rural en la qual tinc la idea de dedicarme al turisme, doncs actualment estic a l’atur i estic molt desil.lusionat amb la feina, ja que aqui a la segarra el mon industrial esta molt tocat, es per això que ara vull intentar d’aprofitar els recursos que tenim, i l’ametlla de secà es molt més bona que la d’explotaciò o la de fora, a més de l’el.laboraciò que es tota artesana.
  Estic començant fer divulgaciò, de tot una mica, la web esta en contrucciò (com jo), crec que et pot interesar el consum d’ametlles i el preu, si t’interesse enviam un correo electronic i et farie arribar uns quants envasos, el unic que em funciona es un bloc, no tan ben fet com el teu
  http://turismecasapoblerural.blogspot.com/
  una salutaciò Ramon Gené Coma
  Tarroja de Segarra

 • Angel Perera |

  Ramon, de ben segur que si ho vas explicitant com ho fas el tema tirarà endavant, des de aquí ànims i molta força.
  Una abraçada.

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web