Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Alimentar-se no és el mateix que nodrir-se.

Una pregunta molt comuna és: “Alimentar-se” i “nodrir-se” signifiquen el mateix? La resposta és NO. Per això cal distingir conceptualment entre “alimentació” i “nutrició”.

Encara que en el llenguatge quotidià són usats gairebé indistintament, sense fer una diferenciació estricta, el primer és un terme que apunta a l’acció voluntària d’ingerir aliments necessaris per a la subsistència. “L’alimentació és un procés voluntari a través del qual les persones es proporcionen substàncies aptes per al consum, les modifica trossejant-les, cuinant-les, introduint-les a la boca, mastegant-les i deglutint-les. És a partir d’aquest moment que acaba l’alimentació i comença la nutrició. “

En canvi utilitzem “nutrició” quan ens referim al “conjunt de processos mitjançant els quals l’organisme rep, transforma i utilitza les substàncies nutritives que contenen els aliments”. Amb la nutrició es fa èmfasi a l’acció involuntària d’absorbir i assimilar les substàncies dels aliments, prestant atenció a les propietats específiques de cada un d’ells amb la finalitat de procurar una alimentació equilibrada per al nostre organisme.

Per això “és important separar el concepte de nutrició del d’alimentació ja que aquest es refereix més a l’acte conscient d’ingerir aliments i la manera com s’ingereixen, més que la funció d’aquests nutrients en l’organisme.”
Dit d’una altre manera: “L’alimentació és l’acte voluntari, que el podem modificar, pel qual ingerim aliments per satisfer la gana i la fam. Nutrició és el procés fisiològic, involuntari, que el nostre organisme porta a terme per capturar els nutrients que necessita, per poder mantenir la vida (si no ingerim aigua en forma líquida o d’aliments, la mort és segura). Alimentar-se és doncs un fet après i que es relaciona amb factors de tipus cultural, social, etc … nodrir-se és un fet involuntari que es relaciona amb les funcions corporals de la digestió, l’absorció i el transport dels macronutrients (proteïnes, carbohidrats i lípids ) i dels micronutrients (vitamines, minerals …).

La nutrició és, per tant, una conseqüència de l’alimentació i podem patir una malnutrició per defecte (mala absorció, pobresa, anorèxia …) o per excés (obesitat, hiperlipidèmies …).
Els nutrients que el nostre organisme necessita es troben, fonamentalment, amagats en els aliments que prenem, per aquest motiu, un cos ben nodrit és conseqüència d’una persona ben alimentada. No passa el mateix al contrari, el que popularment s’ha anomenat estar ben alimentat no sempre implica estar ben nodrit. Els aliments que ingerim així com la forma d’ingerir-los i de revestir-los (cuinar-los) és determinant per poder afirmar si disposem d’un organisme ben o no tan ben nodrit. “

Pel fet de que una bona alimentació no és sempre sinònim d’una bona nutrició, i és aquesta la que garanteix realment una salut de qualitat en les persones, hauríem d’intentar per tots els mitjans de nodrir-nos amb bons aliments i amb un sistema digestiu saludable per poder extreure els nutrients dels aliments. Així doncs per una bona nutrició, a part de treballar amb aliments que tinguin un rendiment nutricional important, és indispensable el fet de tenir un sistema digestiu en condicions òptimes.

3 comentaris per a

Alimentar-se no és el mateix que nodrir-se.

  • alicia |

    ola me estan preguntando k si es lo mismo y luego ke relación ay?

  • alicia |

    necessito una resposta

  • Respuesta alicia |

    “L’alimentació és l’acte voluntari, que el podem modificar, pel qual ingerim aliments per satisfer la gana i la fam. Nutrició és el procés fisiològic, involuntari, que el nostre organisme porta a terme per capturar els nutrients que necessita, per poder mantenir la vida (si no ingerim aigua en forma líquida o d’aliments, la mort és segura)

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web