Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


La Naturopatia no és una medicina, ni ho vol ser.

Davant les notícies aparegudes en diferents mitjans a la xarxa expressant que la Naturopatia és una medicina o una part de la medicina o especialitat mèdica, utilitzant termes com ” la Naturopatia o Medicina Naturopàtica”, o “la Naturopatia també anomenada Medicina Natural”, o “la Naturopatia és una part de la Medicina Integrativa o de la Medicina Alternativa o de la Medicina Complementària o de la Medicina Emergent… etc, etc, etc…” Cal dir:

Des de l’associació col·legial FENACO volem manifestar el següent:

1er/ Que la professió de Naturopatia la venim exercint a Espanya des de 1922.

2on/ Que des de 1990 la Naturopatía té una regulació socioeconòmica a Espanya.

3er/ Que la primera regulació de la Naturopatia realitzada a Estats Units en el 1929, s’especifica que la Naturopatia és una pràctica no mèdica, i que per tant té el seu propi àmbit de desenvolupament teòric, pràctic i curricular; és a dir la Naturopatia estaria en l’àmbit de les Ciències de la Salut amb la seva epistemologia, metodologia, tecnologia i praxiología, com les altres professions de l’àmbit de la salut.

4art/ Que la Naturopatia, no pot considerar-se en cap cas una especialitat mèdica, ja que:

.- Ni en la Llei de 20 de juliol de 1955 sobre ensenyaments, títol i exercici de les especialitats mèdiques (Butlletí Oficial de l’Estat de 21 de juliol).

.- Ni en el Reial decret 2015/1978, de 15 de Julio, pel qual es regula l’obtenció d’especialitats mèdiques, que el seu article tercer reconeixia les especialitats mèdiques.

.- Ni en l’Ordre d’11 de Febrer de 1981 per la qual s’estableixen equivalències entre les especialitats existents amb anterioritat al reial decret 2015/1978, de 15 de juliol, i les seves nous denominacions, i es recull el sistema transitori de concessió del títol d’especialista a els qui hagin iniciat la seva formació abans d’1 de gener de 1980.

.- Ni en el Reial decret 127/1984 d’11 de gener publicat en el BOE del 31, pel qual es regula la formació mèdica especialitzada i l’obtenció de Metge Especialista, en l’Annex del qual es detallen i diferencien les especialitats que requereixen bàsicament formació hospitalària, de les especialitats que no requereixen bàsicament formació hospitalària, es troba referència a la Naturopatia.

.- Ni en el Reial decret de 1776/1994, de 5 d’agost, pel qual es regula l’accés a la titulació de Metge Especialista a determinats llicenciats en medicina i cirurgia.

.- Ni en el Reial decret 1497/1999, de 24 de setembre, pel qual es regula un procediment excepcional d’accés al títol de Metge Especialista.

.- Ni en el Reial decret 139/2003, de 7 de febrer, pel qual s’actualitza la regulació de la formació mèdica especialitzada.

.- Ni en el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.

Mai s’ha contemplat la Naturopatia com una especialitat mèdica.

5è/ Que els usuaris dels Serveis de Naturopatia estan àmpliament recolzats per la normativa autoreguladora de l’Organització Col·legial Naturopàtica FENACO (Codi Deontològic, Estatut General de la Naturopatia, Pla d’Ordenació del Sistema Educatiu de la Naturopatia, Estàndards per a la Pràctica de la Naturopatia…), a més del corresponent Assegurança de Responsabilitat Civil.

Pel que l’Organització Col·legial Naturopàtica FENACO, des de 1984, vetlla pels interessos dels professionals que exerceixen la professió Naturopàtica, i dels ciutadans que utilitzen els Serveis de Naturopatia.

I per últim manifestar -a títol personal- que no m’agrada en absolut que es barregi o es confongui la Naturopatia amb la Medicina convencional, dons si som una mica crítics i objectius ens adonarem que la Medicina oficial viu de la malaltia i la Naturopatia tracta la Salut. Així doncs, deixem que els metges facin medicina i els naturòpates facin naturopatia.

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web