Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Què és el Naturisme?

El Naturisme és una forma de vida en harmonia amb la Naturalesa, caracteritzada per la pràctica del nu en comú, amb la finalitat d’afavorir el respecte a un mateix, als altres i al medi ambient.

Respecte a si mateix:

Implica una vida sana, en cos i en esperit, , allunyada de tòxics i drogues, de violència i agressivitat, tractant d’orientar-se cap a tot el que sigui natural, sense fanatismes, i cuidant del propi cos i de l’esperit, deixant de costat l’ideari “cossos perfectes” que ens porta a acceptar les nostres pròpies limitacions físiques, , i no avergonyir-nos dels nostres defectes físics. Si ens respectem a nosaltres mateixos, així ens veuran els altres.

Respecte als altres:

Aquest principi implica acceptar al proïsme tal com és, encara que pensi de manera diferent a la nostra. No discriminar a la gent en raó del sexe, hàbits sexuals, color, religió, etc. Si en l’entorn nudista hi ha alguna persona vestida, convidar-lo a participar, però no imposar-li-ho. El nudista (naturista) és una persona sociable, no agressiva, que no envaeix la privadesa, no s’exhibeix i no mira amb procacitat. En altres paraules, el nudisme implica viure i deixar viure, i no tractar d’imposar els nostres criteris com la veritat universal ………..

Respecte al medi ambient:

Dins d’aquest ordre d’idees, els nudistes tracten de conservar l’entorn, la Naturalesa en la forma més natural possible. És un hàbit, una actitud ecològica que es tradueix en no tirar escombraries, conservar la neteja, no destruir la Naturalesa de la qual forma part, i deixar l’espai que un utilitza tan net o millor que ho va trobar perquè pugui utilitzar-ho el que ve.

Decàleg Naturista

(Segons l’ideari de la Federació Naturista Internacional (INF/FNI)

.- 1. Tota la pell del nostre cos té el mateix dret al contacte amb l’aire lliure i amb els rajos del sol, i a presentar-se sempre a plena llum; però es pot renunciar a exercir aquest dret on algú s’oposi, principalment si aquesta oposició és majoritària.

.- 2. Declarem contrari a la sexualitat òptima fer en públic els actes sexuals, i ens oposem a tals pràctiques.

.- 3. Declarem la relativitat de l’estètica convencional o comercial d’èxit, i proclamem la superioritat de l’estètica de la Naturalesa i de la pell nua.

.- 4. Declarem antinaturals els excitants forts i les drogues que engendren hàbit incontrolable, i som enemics de tot això.

.- 5. Excedir-se en les diversions nocturnes en detriment de les hores diürnes és contrari al naturisme.

.- 6. Comprenem el vegetarianisme, però no ho imposem.

.- 7. Proclamem la necessitat de no causar a ningú cap dany físic ni mental, ni directa ni indirectament.

.- 8. Tots tenim el dret de mirar lliurement a tots, però respectant els límits que imposa la sociabilitat correcta.

.- 9. Passejar tranquil·lament en els llocs de trobada pot significar tenir ganes de conversar, o no tenir-les; qualsevol té el dret de constatar-ho, en benefici de la convivència, però sempre correctament.

.- 10. Proclamem la necessitat d’una cultura autèntica, i per això propugnem i recomanem l’estudi i la reflexió per conèixer la veritat a tots els nivells, tant com bonament sigui possible.

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web