Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


01 La malaltia com a camí. Pròleg:

malaltia-cami

Us presento aquest llibre, per a mi molt interessant, en forma de capítols de moment comencem amb el pròleg i anirem publicant-lo poc a poc. Com diuen els autors, és per els qui busquen coneixement.

Aquest llibre és incòmode perquè arrabassa al ser humà el recurs d’utilitzar la malaltia a manera de coartada per a defugir problemes pendents. Ens proposem demostrar que el malalt no és víctima innocent d’errors de la Naturalesa, sinó el seu propi botxí. I amb això no ens referim a la contaminació del medi ambient, als mals de la civilització, a la vida insalubre ni a «xacres» similars, sinó que pretenem situar en primer plànol l’aspecte metafísic de la malaltia. A aquesta llum (vibració), els símptomes es revelen com manifestacions físiques de conflictes psíquics i el seu missatge pot descobrir el problema de cada pacient.

En la primera part, s’exposa una filosofia de la malaltia i es donen les claus per a la seva comprensió. Recomanem molt especialment llegir amb tota atenció aquesta primera part, més d’una vegada si és necessari, abans de passar a la segona. Aquest llibre pot considerar-se com continuació o comentari del meu anterior Schicksal als Chance, si bé ens hem esforçat per fer-lo complet en si mateix. De totes maneres, vam considerar que la lectura de Schicksal als Chance és una bona preparació o complement, especialment per a qui tinguin dificultats amb la part teòrica.

En la segona part, s’exposen els quadres clínics amb el seu simbolisme i el seu caràcter de manifestacions de problemes psíquics. Un índex de cadascun dels símptomes col·locat al final de l’obra permetrà al lector trobar ràpidament, si el precisa, un símptoma determinat. De totes maneres, el nostre primer objectiu és el de donar al lector una nova perspectiva que li permeti reconèixer els símptomes i entendre el seu significat per si mateix.

Simultàniament, hem utilitzat el tema de la malaltia com base per a molts temes ideològics i esotèrics l’abast dels quals depassa el marc de la malaltia. Aquest llibre no és difícil, però tampoc és tan simple ni trivial com pugui semblar a qui no comprengui el nostre concepte. No es tracta d’un llibre «científic», escrit com una dissertació. Està dedicat a les persones que se senten disposades a caminar en lloc d’asseure’s a la vora del camí, a matar el temps amb malabarismes i especulacions gratuïtes.

El que busca la llum no té temps per a cientifismes, sinó que aspira al Coneixement. Aquest llibre suscitarà molts antagonismes, però esperem que arribi a les mans d’aquells que (siguin pocs o molts) puguin utilitzar-lo de guia en el seu caminar. ¡Només per a ells ho hem escrit! Munich, febrer de 1983 ELS AUTORS

THORWALD  DETHLEFSEN y  RÜDIGER  DAHLKE

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web