Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Els perills de cuinar amb microones.

microones

És possible que per ignorància milions de persones estiguin sacrificant la seva salut a canvi de la comoditat de forns microones? Per què la Unió Soviètica va prohibir l’ús del forn microones el 1976? Qui va inventar el microones i per què? Les respostes a aquestes preguntes podrien sorprendre’t fins al punt de llençar el teu a les escombraries.

microones-01

Més del 90% de les llars tenen forn microones que s’utilitza per preparar els àpats. A causa de que el microones és tan còmode i estalvia energia en comparació amb els forns convencionals, són molt poques les llars o restaurants que no el fan servir. En general, la gent pensa que sigui el que sigui que un microones faci per cuinar els aliments, no té efectes negatius ni sobre el menjar ni sobre els que se’l mengen.

Resulta obvi que si el microones fos nociu de veritat, les autoritats mai permetrien que es vengues al mercat. No és així? ¿Permetrien la seva venda? Amb independència del que ‘oficialment’ s’hagi dit en relació als microones, hi ha gent en concret que ha deixat d’utilitzar-lo basant-se en les investigacions referides en aquest article.

El propòsit d’aquest informe és donar prova, demostrar que cuinar amb microones no és natural ni sa i que és molt més perillós per al cos humà del que ningú podria imaginar.

No obstant això, els fabricants de microones, els polítics i la naturalesa humana elemental estan suprimint els fets i les evidències. Degut a això, la gent segueix cuinant amb microones – beneïda ignorància – sense conèixer els efectes i el perill del que fan.

Com funciona un microones?

Les microones són una forma d’energia electromagnètica, similars a les ones de llum o de ràdio i que ocupen una part de l’espectre electromagnètic de l’energia. En la nostra era tecnològica moderna, les microones s’utilitzen per emetre senyals telefòniques de llarga distància, programes de televisió i informació d’ordinadors a través de la Terra o/a un satèl·lit a l’espai. Tanmateix, a la majoria, les microones els hi són més familiars com a font d’energia per cuinar aliments.

Cada forn microones conté un magnetró, és a dir un tub en el qual els electrons són afectats per camps elèctrics i magnètics de tal manera que produeix radiació de microones del voltant de 2.450 megahertzs (MHz) o 2.45 Giga hertzs (GHz). Aquesta radiació de microones interactua amb les molècules de l’aliment.

Tota energia d’ona canvia la polaritat de positiu a negatiu amb cada cicle de l’ona. En els microones aquests canvis de polaritat tenen lloc milions de vegades cada segon. Les molècules dels aliments -especialment les molècules de l’aigua- tenen un pol positiu i negatiu de la mateixa manera que un magneto té una polaritat nord i una altra polaritat sud.

En els models comercials, el forn té una potència d’entrada al voltant de 1.000 watts de corrent alterna. Quan aquestes microones generades des del magnetró bombardegen els aliments, fan que les molècules polars rotin en la mateixa freqüència milions de vegades per segon.

Tot aquest agitació crea una fricció molecular que escalfa l’aliment. Aquesta forma inusual d’escalfar també causa danys substancials a les molècules circumdants, moltes vegades trencant-les o deformant-les.

En comparació, les microones del sol es basen en principis de corrent directa per polsos (DC) que no crea calor per fricció; els forns microones usa corrent altern (AC) i per tant creen calor per fricció.

Un forn microones produeix longituds d’ona d’energia punxegudes, amb tot el poder entrant en una sola freqüència estreta de l’espectre d’energia. L’energia del sol opera a una freqüència àmplia de l’espectre.

.- La longitud d’ona determina el tipus de radiació, és a dir, ràdio, raigs X, raigs ultraviolats, visibles, infraroigs, etc.
.- L’amplitud determina l’extensió del moviment mesurat des del punt d’inici.
.- El cicle determina la unitat de freqüència, com per exemple, cicles per segon, hertzs, Hz, o cicles / segon.
.- La freqüència determina el nombre de successos dins d’un temps determinat (generalment 1 segon), el nombre de successos d’un procés recurrent per unitat de temps, és a dir, el nombre de repeticions de cicles per segon.
La radiació és igual a propagar energia amb ones electromagnètiques.

Ens han dit que cuinar [o escalfar] aliments amb microones no és el mateix que irradiar-los (tractar-los amb radiació). Se suposa que tots dos processos utilitzen ones d’energia completament diferents i amb intensitat diferent.

Cap estudi oficial del FDA (Food and Drugs Administration) o del govern ha provat que l’ús actual del microones és nociu, però tots sabem que la validesa dels estudis és -moltes vegades de forma deliberada – molt limitada. Molts d’aquests estudis, amb el temps, es demostra que no són exactes. Com a consumidors, se’ns pressuposa un cert grau de sentit comú a l’hora de fer les nostres valoracions.

Agafa com exemple els ous i com a finals dels 60 es “va provar” que eren perjudicials per la nostra salut. Això va portar aparellat la creació de productes que imitaven al ou i grans beneficis per als que els fabricaven, mentre les granges avícoles s’anaven a pic.

Ara, alguns estudis recents patrocinats pel govern estan dient que, després de tot, els ous no són tan dolents per al consum humà. Així que a qui hem de creure i quin criteri hem de fer servir per decidir sobre assumptes que es relacionen amb la nostra salut?

Com actualment es difon -a propòsit- que els microones no produeixen fuites en el medi ambient quan s’utilitzen adequadament i tenen el disseny aprovat, la decisió sobre fer-los servir o no per a cuinar els aliments, o fins i tot, la decisió de comprar-los, queda a cada consumidor.

Fets i evidències científiques.

En el “Comparative Study of Food Prepared Conventionally and in the Microwave Oven” (Estudi comparatiu sobre menjar preparat de manera convencional i menjar preparat en forn microones), publicat per Raum & Zelt el 1992, 3 (2): 43, es diu:

“Una hipòtesi bàsica de la medicina natural estableix que la introducció en el cos humà de molècules i energies, a les quals no està acostumat és molt més probable que causin dany que benefici”.

El menjar de microones conté tant molècules com energies que no estan presents en el menjar cuinat de la forma que els humans ho venen fent des del descobriment del foc. L’energia de microones del sol i altres estrelles es basa en corrent directa (DC).

Les microones produïdes artificialment, incloent-hi la dels forns microones, es produeixen per corrent alterna i forcen un bilió o més de canvis de polaritat per segon en cada molècula d’aliment que colpegen.

La producció de molècules antinaturals és inevitable. Els aminoàcids naturals, s’ha observat, passen per canvis isòmers (canvis en la seva forma morfològica) i també per transformacions cap a formes tòxiques sota l’impacte de les microones produïdes en forns.

Un estudi de curta durada va trobar canvis significatius i preocupants en la sang d’individus que consumien vegetals i llet cuits o escalfats en microones. Vuit voluntaris van prendre diverses combinacions d’aquests aliments cuinats de formes diferents.

Tots els aliments que van ser processats utilitzant microones varen causar canvis en la sang dels voluntaris. Els nivells d’hemoglobina van descendir i els nivells generals de cèl·lules blanques i colesterol augmentaren. Els limfòcits disminuïren.

Es van emprar bacteris lluminosos (que emeten llum) per detectar els canvis energètics en la sang. Es van trobar augments significatius en la lluminositat d’aquests bacteris quan sels va exposar a sèrum sanguini extret després d’haver consumit aliments cuinats en microones.

La literatura científica sobre els efectes nocius de la radiació directa de microones sobre sistemes vius és extensa. Per tant, és sorprenent prendre consciència del poc esforç que s’ha posat en reemplaçar aquesta tècnica perjudicial de microones amb tecnologia més d’acord a la nostra naturalesa.

Les microones produïdes tècnicament es basen en el principi de corrent alterna. Els àtoms, molècules i cèl·lules colpejades per aquesta radiació electromagnètica es veuen obligades a invertir polaritat 1-100 bilions de vegades per segon.

No hi ha àtoms, molècules o cèl·lules de cap sistema orgànic capaços de suportar semblant poder destructiu i violent durant un període llarg de temps, ni tan sols a nivells d’energia del nivell dels mili-vats.

De totes les substàncies naturals -que són polars- l’oxigen de les molècules d’aigua són les que reaccionen amb més sensibilitat. Així és com es genera la calor en cuinar en el microones, per fricció violenta en molècules d’aigua.

Les estructures moleculars se separen, les molècules es deformen per acció de la força, anomenada isomerisme estructural, i per tant la seva qualitat queda danyada. Al contrari que en els mètodes convencionals de cocció en els que la calor es transfereix per convecció de fora a dins.

La cocció per microones comença des de dins de les cèl·lules i molècules on hi ha aigua i allà l’energia es transforma en calor per fricció.

A més dels efectes de la calor per fricció violeta, als que es diu efectes tèrmics, també estan els efectes atèrmics que gairebé mai s’han pres en compte. Aquests efectes atèrmics no són mesurables de moment, però també poden deformar les estructures de les molècules i tenir conseqüències qualitatives.

Per exemple, el debilitament de les membranes cel·lulars per microones s’utilitzen en el camp de la tecnologia d’alteració genètica. Degut a la força involucrada, les cèl·lules es trenquen, neutralitzant d’aquesta manera el seu potencial elèctric, és a dir la pròpia vida de la cèl·lula, entre la part externa i la interna de les membranes de la mateixa.

Les cèl·lules danyades es tornen presa fàcil de virus, fongs i altres microorganismes. Es suprimeixen els mecanismes naturals de reparació i les cèl·lules es veuen obligades a adaptar-se a un estat d’emergència d’energia, canvien de respiració aeròbica a respiració anaeròbica. En comptes de produir aigua i diòxid de carboni, la cèl·lula s’enverina i produeix peròxid d’hidrogen i monòxid de carboni.

Les mateixes deformacions violentes tenen lloc en el nostre cos quan ens exposem directament a microones o a un radar, i també tenen lloc en les molècules dels aliments cuinats en forn microones.

La radiació provoca destrucció i deformació de les molècules dels aliments. La cocció per microones també crea nous compostos, anomenats compostos radiolítics, que són fusions desconegudes que no es troben en la naturalesa. Els compostos radiolítics es creen per descomposició (deteriorament) molecular resultat de la radiació directa.

Els fabricants de forns microones insisteixen en que els aliments irradiats i cuinats en microones no tenen cap increment significatiu en compostos radiolítics en comparació amb els aliments cuinats, fornejats o processats per mètodes convencionals.

L’evidència clínica científica presentada aquí demostra que és senzillament una mentida. Ni les universitats ni l’estat han dut a terme proves sobre els efectes que té en el nostre cos menjar aliments cuinats en microones. No és una mica estrany?

Les accions de la indústria van dirigides a amagar la veritat.

Tan aviat els doctors Hertel i Blanc publiquen els seus resultats, les autoritats van reaccionar. Una organització comercial poderosa, l’Associació Suïssa de Comerciants i Empresaris d’Aparells Elèctrics d’Ús Domèstic, conegut com FEA, va colpejar ràpidament en el 1992.

Van forçar al President del Tribunal de Seftigen, Cantó de Berna, a emetre una ordre de silenci contra els doctors Hertel i Blanc. Al març de 1993, el Dr Hertel va ser condemnat per “interferir en el comerç” i se li va prohibir publicar els resultats dels seus estudis. El Dr Hertel es va mantenir en els seus tretze i li va plantar cara a aquesta prohibició durant anys.

No fa gaire, aquesta decisió va ser revertida per una sentència dictada a Estrasburg, Àustria, el 25 d’agost de 1998. El Tribunal Europeu de Drets Humans, va sostenir que la decisió presa el 1993, constituïa una violació dels drets del Dr Hertel.

El Tribunal Europeu de Drets Humans també va decidir que l’ordre de silenci lliurada pel Tribunal Suís el 1992 contra el Dr Hertel, en la qual se li prohibia declarar que els forns microones eren perillosos per a la salut humana, era contrària al dret de llibertat d’expressió. A més, va sentenciar a Suïssa a compensar econòmicament al Dr Hertel.

Carcinògens en els aliments exposats a microones.

En el llibre de la Dra Lita Lee, “Health Effects of Microware Radiation-microwave ovens” (Efectes sobre la salut de la radiació de microones i els forns microones), així com en els números de març i setembre de 1991 de “Earthletter “, ella va afirmar que tot forn microones deixa anar radiació electromagnètica, danya l’aliment i converteix les substàncies cuinades en ell en productes tòxics orgànics perillosos i carcinògens.

Subsegüents investigacions que es resumeixen en aquest article revelen que els forns microones són molt més perillosos del que a priori es va creure.

A continuació fem un resum d’unes investigacions russes publicades pel Atlantis Raising Educational Center de Portland, Oregon.

* Es van formar carcinògens virtualment en tots els aliments testats.
* Cap aliment va ser exposat a més cocció per microones que la necessària per aconseguir el propòsit, és a dir, cuinar, descongelar o escalfar. Això és un resum dels resultats:
* Exposar a l’acció del microones carns preparades durant el temps necessari per assegurar-ne un consum adequat va provocar la formació de nitrosamines, un conegut carcinogen.
* Exposar a l’acció del microones llet i grans de cereals van convertir alguns dels seus aminoàcids a carcinògens.
* Descongelar fruita congelada va convertir el seu contingut de glúcids i galactosa en substàncies carcinògenes.
* Una exposició extremadament breu de vegetals crus, cuits i congelats va convertir els alcaloides en carcinògens.
* En plantes exposades a l’acció del microones, especialment vegetals d’arrel, es van formar radicals lliures carcinògens.

Disminució del valor nutricional.

Els investigadors russos també van informar d’una marcada acceleració de la degradació estructural que porta a una disminució del valor alimentari d’entre 60 i 90% en tots els aliments testats. Entre els canvis observats es troba:

* Disminució de la biodisponibilitat del complex de vitamina B, vitamina C, vitamina E, minerals essencials i factors lipotròpics en tots els aliments testats.
* Diferents classes de dany en diverses substàncies de les plantes, com alcaloides, glucòsids, galactosa i nitril.
* Degradació de les nucleoproteïnes en carns.

Es descobreix la Malaltia de l’Microones.

Els investigadors russos van fer investigacions en milers de treballadors que havien estat exposats a microones durant el desenvolupament del radar en els anys 1950. Les seves investigacions van mostrar problemes de salut tan seriosos que els va portar a establir límits tan estrictes com 10 micro-vats d’exposició per a treballadors i 1 micro-vat per civils.

En el llibre de Robert O. Becker, “The Body Electric” (La elèctricitat del cos), ell descriu la recerca duta a terme pels investigadors russos sobre els efectes sobre la salut de la radiació de microones, que ells anomenen “malaltia del microones”. A la pàgina 314 del seu llibre, Becker diu:

“… Els seus primers signes (de la” malaltia del microones “) són pressió baixa i pols lent. Les manifestacions següents, molt més conegudes, són excitació crònica del sistema nerviós simpàtic (síndrome d’estrès) i pressió alta.

Aquesta fase també inclou mal de cap, marejos, mal d’ulls, insomni, irritabilitat, ansietat, mal de panxa, tensió nerviosa, incapacitat de concentrar-se, pèrdua de cabell, més una creixent incidència d’apendicitis, cataractes, problemes reproductius i càncer.

Als símptomes crònics, succeeixen crisi d’esgotament adrenal i malaltia de cor isquèmic (bloqueig d’artèries coronàries i atacs al cor )…”

Segons la Dra Lee, els canvis s’observen en la química de la sang i en l’índex de certes malalties entre els consumidors d’aliments exposats a microones. Els símptomes esmentats poden fàcilment ser causats per les observacions que es relacionen més avall. A continuació hi ha un exemple d’aquests canvis:

* Es van observar desordres limfàtics, que condueixen a una disminució de la capacitat de prevenir determinat tipus de càncers.
* Es va observar un increment en l’índex de formació de cèl·lules cancerígenes en la sang.
* Es va observar un augment en l’índex de càncers d’estómac i intestí.
* Es van observar índexs més alts de desordres digestius i un deteriorament gradual dels sistemes d’eliminació.

Conclusions de les investigacions sobre microones.

Aquestes van ser les investigacions alemanyes i russes més significatives en relació als efectes biològics de les microones:

L’estudi inicial va ser portat a terme pels alemanys durant la campanya militar de Barbarossa, a la Humbolt-Universitat de Berlín (1942-1943).

Des de 1957 a l’actualitat (fins al final de la guerra freda), les investigacions russes es van dur a terme a l’Institut de Ràdio Tecnologia de Kinsk, a la Regió Autònoma de Bielorússia i a l’Institut de Ràdio Tecnologia a Rajasthan, a la Regió Autònoma Rossiskaja, ambdues a l’antiga URSS.

En la majoria dels casos, els aliments usats per a les anàlisis de recerca van ser exposats a propagació de microones a un potencial energètic de 100 kilovats/cm3/segon, fins al punt considerat acceptable per a consum humà normal. Els efectes observats pels investigadors alemanys i russos es presenten en tres categories:

Categoria I, efectes que produeixen càncer.
Categoria II, Destrucció dels nutrients dels aliments.
Categoria III, Efectes biològics de l’exposició.

Categoria I
Efectes que produeixen càncer.

.- Creació d’un efecte vinculant a la radioactivitat i a l’atmosfera causant per tant un marcat augment en la quantitat de saturació de partícules alfa i beta dels aliments;
.- Creació d’agents productors de càncer dins dels compostos (*) de proteïna hidrolitzada en llet i grans de cereals (*) = es tracta de proteïnes naturals que es divideixen en fragments antinaturals per l’addició d’aigua.
.- Alteració de substàncies elementals dels aliments, que causen desordres en el sistema digestiu a causa d’un catabolisme (*) inestable dels aliments exposats a microones. (*) Procés metabòlic de desintegració.
.- Degut a alteracions químiques en els components de l’aliment, es va observar mal funcionament dins del sistema limfàtic, causa d’una degeneració de la capacitat immune del cos respecte de determinades formes de neoplàsies (creixements anormals de teixit).
.- El consum d’aliments exposats a microones pot causar un increment en el percentatge de cèl·lules canceroses dins del sèrum sanguini (cèl·lules tumorals com ara sarcoma).
.- Les emissions de microones poden causar alteració en el comportament del catabolisme (procés metabòlic de desintegració) de glúcids i galactosa en fruites congelades quan se les descongela d’aquesta manera.
.- L’emissió de microones pot causar alteració del comportament del catabolisme dels alcaloides de plantes quan vegetals crus, cuits o congelats van ser exposats a microones encara que l’exposició fos mínima en durada.
.- Es van formar radicals lliures causants de càncer dins de determinades formacions moleculars de minerals traça en algunes substàncies de la planta, especialment vegetals-arrel crus.
.- En un percentatge estadísticament alt de persones, els aliments exposats a microones poden causar creixements cancerígens en l’estómac i l’intestí, així com una degeneració generalitzada dels teixits cel·lulars perifèrics, amb una destrucció gradual de la funció dels sistemes digestiu i d’excreció.

microones-02

Categoria II
Destrucció dels nutrients dels aliments.

L’exposició a les microones poden provocar disminucions significatives en el valor nutritiu de tots els aliments investigats. Les següents són les troballes més importants:

.- Una disminució en la biodisponibilitat (capacitat del cos d’utilitzar el nutrient) de vitamines del complex B, vitamina C, vitamina E, minerals essencials i lipotròpics en tots els aliments.
.- Una pèrdua entre el 60 i el 90% del contingut d’energia vital de tots els aliments testats.
.- Una reducció en el comportament metabòlic i capacitat d’integració d’alcaloides, glúcids, galàctics i nitril.
.- Destrucció del valor nutritiu de les nucleoproteïnes en les carns.
.- Una marcada acceleració de la desintegració estructural en tots els aliments.

Categoria III
Efectes biològics de l’exposició.

L’exposició a l’emissió de microones també va tenir un efecte negatiu impredictible sobre el benestar biològic general dels éssers humans.

Això no es va descobrir fins que els russos van experimentar amb equips molt sofisticats i van trobar que ni tan sols feia falta que una persona ingerint els aliments exposats a microones: simplement l’exposició al seu camp energètic era suficient per a causar aquests efectes secundaris. El 1976 es va prohibir per llei l’ús d’aquests aparells de microones en la URSS.

Aquests són els efectes secundaris enumerats:

1. Una desintegració del camp d’energia vital humana a aquells que van ser exposats a forns microones durant la recerca, amb efectes secundaris sobre el camp energètic humà de creixent i més llarga durada.
2. Una degeneració dels paral·lels de voltatge cel·lular durant el procés d’utilització de l’aparell, especialment en sang i zones limfàtiques.
3. Una degeneració i desestabilització energètica en la utilització de l’aliment dins dels processos metabòlics humans.
4. Una degeneració i desestabilització de la capacitat de la membrana cel·lular interna durant la transferència de processos de catabolisme al sèrum sanguini des del sistema digestiu.
5. Degeneració i interrupcions dels impulsos elèctrics nerviosos dins del cervell (la part frontal del cervell on resideix el pensament).
6. Degeneració i destrucció de circuits nerviosos elèctrics i pèrdua de la simetria del camp energètic en els plexes nerviosos tant en la part anterior com posterior dels sistemes nerviós central i autònom.
7. Pèrdua d’equilibri i circulació de les forces bioelèctriques dins del sistema d’activació reticular ascendent (el sistema que controla la funció de consciència).
8. Una pèrdua acumulativa a llarg termini d’energia vital en humans, animals i plantes localitzades dins d’un radi de 500 metres de l’equip operatiu.
9. Efectes residuals de llarga durada [és a dir, permanents] de “dipòsits” de magnetisme es van localitzar al llarg de tot el sistema nerviós i limfàtic.
10. Desestabilització i interrupció de la producció d’hormones i del manteniment de l’equilibri hormonal en subjectes femenins i masculins.
11. Nivells marcadament més elevats d’alteració d’ones cerebrals en els patrons de senyal d’ona alfa, beta i delta en persones exposades a camps d’emissió de microones.
12. Degut a aquesta alteració de les ones cerebrals, es van detectar efectes fisiològics negatius, incloent-hi pèrdua de memòria, pèrdua de la capacitat de concentració, supressió del llindar emocional; alentiment dels processos intel·lectuals i episodis de somni interromput en un percentatge estadísticament més gran d’individus exposats de manera continuada als efectes de camps d’emissió d’aparells de microones, tant si es tracta d’aparells per cuinar o d’estacions de transmissió.

Deu raons per tirar el teu forn microones.

Les conclusions dels estudis científics clínics suïssos, russos i alemanys, no ens permeten seguir ignorant el forn microones que està en la nostra cuina. Basats en aquesta investigació, conclourem aquest article amb el següent:

1. El consum continuat d’aliments processats en forn microones causa dany cerebral permanent a través de posar en curtcircuit els impulsos elèctrics en el cervell (despolaritzant i desmagnetitzant el teixit cerebral).
2. El cos humà no pot metabolitzar els productes desconeguts que es creen en els aliments exposats a microones.
3. El consum continuat d’aliments processats en forn microones deté i / o altera la producció d’hormones femenines i masculines.
4. Els efectes dels nous productes formats en aliments exposats a microones són permanents en el cos humà.
5. Es redueixen o alteren els minerals, vitamines i nutrients de tots els aliments processats en microones de manera que el cos humà es queda amb poc o res, o absorbeix compostos alterats que no podem assimilar.
6. Els minerals dels vegetals, quan se’ls cuina en forn microones, es converteixen en radicals lliures cancerígens.
7. Els aliments processats en microones causen creixements cancerosos en l’estómac i els intestins. Això pot explicar el ràpid increment en la taxa de càncer de còlon a Amèrica.
8. El consum prolongat d’aliments processats en microones causa un augment de cèl·lules canceroses en la sang humana.
9. El consum continuat d’aliments processats en microones causa deficiències en el sistema immune a través d’alteracions en la glàndula limfàtica i sèrum sanguini.
10. El consum d’aliments processats en microones provoca pèrdua de memòria, de concentració, inestabilitat emocional i reducció de la intel·ligència.

Ja has tirat el teu microones?

Després que ho hagis fet, pots utilitzar un forn elèctric en el seu lloc. Va bé en la majoria dels casos i és gairebé tan ràpid.

microones-03

¡SI US PLAU NO ESCALFEU ELS BIBIS DELS NADONS ALS MICROONES!

11 comentaris per a

Els perills de cuinar amb microones.

 • DD |

  Bona tarda

  Trobo realment interessant aquest tema. fins on arribarem?

  Potser no és el lloc ideal per comentar-ho (se què no és un consultori). El tema és que hi ha masses casualitats en una sèrie de símptomes que estic tinguen. Resulta que l’any passat va morir la sogra de càncer de pit i ara estem endreçant el pis en el que residia, doncs bé, des de a mitjans de l’any passat ens varem posar a endreçar el pis que he començat a tenir malestar, primer amb petits marejos i ara marejos més seguits, mal de cap i jo, que sempre he estat de pressió baixa, l’altre dia em varen detectar que la tinc alta.

  És possible que aquell pis estigui sota els efectes d’un camp electromagnètic? sigui originari o no de l’activitat humana.

 • Angel Perera |

  Els símptomes que esmentes poden ser d’un problema de contaminació electromagnètica per proximitat a una font originada per activitats humanes o simplement una geopatia. El que passa és que és molt aventurat dir que la causa és aquesta, pot ser que sigui un cúmul de coses. També el fet de que la teva sogre morís d’un càncer, fa pensar.
  Jo el que faria seria anar a veure un naturòpata que em fes una revisió, per descartar possibles disfuncions d’algun òrgan e inclús per fer una depuració exhaustiva del cos i, si no hi hages motiu per tenir els símptomes que tens i algú més dels que va per la casa també es queixés d’algun desequilibri ho faria mirar per un entès.

  Avui en dia l’origen de la contaminació electromagnètica pot ser per moltes causes: cables elèctrics externs a la casa que estiguin molt a prop, instal·lacions elèctriques internes mal ubicades, motors o transformadors, fluorescents, bombetes de baix consum, wifis, antenes de telefonia, ………

  Salut i una abraçada,

 • Pere |

  Esteu carregats d’osties !!! colla d’ignorants disfressats de cientifistes !!

 • Angel Perera |

  Pere Flores, pflores@gmail.com
  Gràcies per demostrar-nos com sou de intransigents i irascibles els que no sou ignorants disfressats de cientifistes com jo.
  Una abraçada nano.

 • lluis |

  Estic fent cuina molt i molt sovint gairebé a diari amb microones, el material per cuinar el serveixo Jo a traves de la empresa per la que treballo, i et puc assegurar que des de verdures i carns, peixos i postres, porten i conserven totes las propietats, es mes estic disposat a demostrar-ho a qui vulgui, des que cuinem amb microones mengem mes sa. No soc cap científic, i possiblement abans si que hi havia micros que no complien els requisits necessaris per cuinar amb condicions, es una opinió….

 • Jesus Sayols |

  Em podries explicar per què “Aquesta forma inusual d’escalfar també causa danys substancials a les molècules circumdants, moltes vegades trencant-les o deformant-les.” Em podries donar una resposta cinentífica, sisplau? Merci. Jesús.

 • Carmen |

  He leido el comentario, i lo encuentro muy interesante, gracias por la explicación i por dar información al respecto ya que ni los politicos ni los empresarios hacen las cosa bien. Personalmente no me fio, ni de unos ni de los otros,solo buscan el beneficio, própio.Yo leí hace tiempo un informe al respecto sobre los microondas i decidi que para mi familia no queria esta tecnologia i dejé de tener el microndas.
  Conozco personas que debido a las radiaciones electromagnéticas deben vivir aislados i se encuentran muy mal de salut, teléfonos móbiles, wifi, etc
  Solo hace falta tener un poco de sentido critico respecto a este tema, fijaos con el tema de la crisis, cómo lo pagamos los trabajadores,. Los politicos i empresarios siguen igual engañandonos.Fabrican mal,que no dure i ponen en práctica malas artes,(obsolescencia programada)Cómo se puede permitir esto? estan destrozando el planeta, consumir i tirar, ya es hora de exigir seriedad en las empresas i en los políticos.
  Gracias por el informe
  atentamente
  Menxu

 • David Cortés |

  Hola,
  no tinc prou dades per dir si els aparells de Microones són nocius o no, però sí voldria explicar quatre coses inexactes que es diuen en aquest article (que sembla traduït de un altre americà).
  1. Les microones d’una determinada freqüència i amplitud són iguals vinguin d’on vinguin. Això de que si es creen amb corrent alterna són ‘malignes’ i les del sol no per què estan creades amb ‘corrent continu’ és una bajenada científica. Totes les microones tenen pics positius i pics negatius. Si nosaltres no ens fregim com els pollastres al sol, és per què l’amplitud no és la mateixa: com que el sol està lluny, arriben molt atenuades.
  2. Pot ser que el moviment de les molècules d’aigua trenqui les cèlul·les adjacents (no en tinc evidència) i això les deixi més vulnerables a fongs, etc. Però és que quan cuinem amb el microones és per menjar-nos l’aliment i no per deixar que ‘segueixi viu’ fent les seves funcions. En el curt temps des del microones a la panxa, no li dona temps als fongs a fer rés de dolent.
  3. Ningú diu que els ‘altres sistemes’ de cuina no trenquin les cél·lules. Ni que així fos, el cos sí que les trencarà, per què no ens alimentem de les cél·lules, si no del que contenen.
  4. Els símptomes de la ‘malaltia de les microones’ tracta de treballadors ‘vius’ exposats a les microones. Evidentment no tenen per què ser bones pels éssers vius. S’usen per cuinar éssers morts. Tampoc és saludable posar treballadors dins d’un forn o una olla exprés.
  No sé pas si totes les altres coses que es mencionen, com la ‘creació’ de cancerígens són certes o no, però al menys els fets evidents que menciono haurien de ser retirats de l’article.

 • Àngel Perera Izquierdo |

  Bona tarda David,
  Primer de tot moltes gràcies per les teves apreciacions, com més opinions diferents hi han més ens acostarem a la realitat. De fet les apreciacions són font de criteri.
  Et faig notar que estem parlant de SALUT i per tant d’un terme molt important i SAGRAT.
  Respecto les teves explicacions sobre lo que tu qualifiques de inexactes, de la mateixa manera que respecto la font de l’article que les manté com a exacte. Per tant no retiraré res de res, de cap part i així els lectors tindran més arguments per pensar i ponderar.
  A mi particularment m’agrada molt el principi de precaució -sobre tot quan parlem de SALUT-, per això el teu encapçalament de “no tinc prou dades ………” em reafirma. Una dada que ja estat mencionada però que considero molt rellevant: ALS PAISOS DE L’EST, ELS MICROONES ESTAN PROHIBITS!!!
  Una abraçada molt forta.

 • Virginia |

  Em soneu a secta. Sempre que llegeixo temes naturistes, bio o d’aquest estil em sona a secta. Sabeu que són els ppm? Una mica de whisky és bo, molt és dolent. Dons amb tot passa igual. La radioteràpia pels malalts de càncer que? Esteu en posessió de la veritat i qui no pensa com vosaltres és tonto. Em sona a secta.

 • Angel Perera |

  Bona tarda Virgínia,

  Primer de tot moltes gràcies per el teu comentari, de fet em fa reflexionar i veure altres maneres de pensar que enriqueixen i amplien el meu horitzó.

  Respecto la teva manera de pensar i de veure les coses que és diferent de la meva, i per això no et qualifico de res. La veritat no la te ningú, ni Tu ni jo, i pobret del que es pensi que la té!!!

  Amb reflexions tant bel·ligerants com la teva és impossible dialogar, per això no penso entrar de cap manera. La informació és lliure i plural, cadascú ha de ser el suficientment crític i tenir el suficient criteri per posicionar-se, però sempre des de la tolerància i el respecte, cosa que Tu no destil·les.

  Una forta abraçada!!!
  Àngel

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web