Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Vacunes: Formulari a reomplir per el metge.

Quan uns pares responsables es neguen a vacunar als seus fills i el pediatre els parla com si fossin delinqüents, els adverteix dels greus riscos que estan corrent amb aquesta decisió, i dels perills als quals estan exposant la seva prole amb el seu fanatisme, els pares haurien de dir-li al metge el següent:

Si vostè creu que l’acte de no vacunar representa un greu risc i creu que les vacunes són segures, no tindrà inconvenient a signar el document següent:

********************************************************************************************************************
Garantia Emesa pel Professional Mèdic sobre la Seguretat de les Vacunes

Jo (Nom i grau d’especialització del metge) _________________________, _________ sóc llicenciat en medicina amb llicència per practicar-la a ________________. El meu número de llicència és _______________, i el meu número de col·legiat  és _______________. La meva especialitat mèdica és ________________________

Tinc una completa comprensió dels riscos i beneficis de tots els medicaments que prescric o administro als meus pacients. En el cas del pacient (nom) ___________________________ , de _____ anys d’edat, al que he examinat, trobo que existeixen certs factors de risc que justifiquen l’administració de vacunes que li recomano.

La següent és una llista d’aquests factors de risc i les vacunes que el protegiran dels mateixos:

Factor de Risc _______________________________________________

Vacuna recomanada ___________________________________________

Factor de Risc _______________________________________________

Vacuna recomanada ___________________________________________

Factor de Risc _______________________________________________

Vacuna recomanada ___________________________________________

Factor de Risc _______________________________________________

Vacuna recomanada ___________________________________________

Factor de Risc _______________________________________________

Vacuna recomanada ___________________________________________

Factor de Risc _______________________________________________

Vacuna recomanada ___________________________________________

Sóc conscient que les vacunes habitualment contenen les següents substàncies:

Hidròxid d’alumini, fosfat d’alumini, sulfat d’amoníac, amfotericina B, teixits animals de sang de porc, de sang de cavall, de cervell de conill, fetge de pollastre, fetge de mico, embrió de pollastre, ou de pollastre, ou d’ànec, sèrum boví, beta-propiolactona, sèrum fetal boví, formaldehid, formalina, gelatina, glicerol, cèl·lules diploides humanes (que s’originen de teixits fetals humans avortats), gelatina hidroxilada, tiomersal de mercuri (thimerosal, Merthiolate(r)), glutamat monosòdic (MSG), neomicina, sulfat de neomicina, indicadors vermells de fenol, fenoxietanol (anticongelant), difosfat de potassi, monofosfat de potassi, polimixina B, polisorbat 20, polisorbat 80, hidrolitzat porcí pancreàtic de caseïna; proteïnes MRC5, sorbitol, tri(n)butilfosfat, cèl·lules VERO, una línia contínua de cèl·lules de fetge de mico i cèl·lules vermelles d’ovelles i, per tant, garanteixo que aquests ingredients són segurs per a la seva inoculació en el cos del meu pacient.

He investigat els informes que indiquen el contrari, tals com els informes que assenyalen al tiomersal com a causa de sever dany neurològic i immunològic, i trobo que no són creïbles. Sóc conscient que algunes vacunes han estat contaminades amb virus de simi SV 40 i que el SV 40 està causalment relacionat, per part d’alguns investigadors, amb el limfoma de Hodking i mesoteliomes en humans així com en animals d’experimentació. Jo garanteixo, per tant, que les vacunes que utilitzo en la meva consulta no contenen SV 40 ni cap altre virus viu. D’una altra manera, garanteixo que els aquests virus SV 40 no suposen risc algun per al meu pacient.

Garanteixo, per tant, que les vacunes que recomano per a tenir cura del pacient amb nom _______________ _______________________ no contenen teixits avortats de fetus humans.

Amb l’objecte de protegir la salut del meu pacient, he pres els següents passos per garantir que les vacunes que utilitzo no contenen contaminants que puguin causar-li cap dany.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

He investigat personalment els informes fets al VAERS (Sistema d’Informes d’Efectes Adversos de les Vacunes) i asseguro que al meu entendre professional, les vacunes que estic recomanant per a l’administració a nens de menys de 5 anys són completament segures.

Les bases per a aquesta opinió estan recollides en l’annex A “Bases del Professional Metge per a l’opinió professional sobre la seguretat de les vacunes). (Per favor, es prega recollir l’opinió de forma separada sobre cada vacuna recomanada a cada nen de menys de 5 anys).

En l’annex B recullo els articles de revistes professionals en els quals em baso per a la meva opinió sobre la seguretat de les vacunes.

Els articles de revistes professionals que he llegit que contenen opinions contràries a la meva opinió sobre la seguretat de les vacunes estan en l’annex C “Articles científics contraris a l’opinió del metge sobre la seguretat de les vacunes”.

Les raons per determinar i concloure que els articles recollits en l’annex C són invàlids estan exposats en l’annex D “Raons de professional per determinar la invalidesa de les opinions adverses a la seguretat de les vacunes”.

Hepatitis B

Sóc conscient, i estic informat, que el 60 per cent dels pacients que són vacunats contra l’hepatitis B perdran els anticossos detectables a l’hepatitis B en el transcurs de 12 anys. Entenc que en el 1996 només el 54% dels casos d’hepatitis B van ser comunicats al CDC en el grup d’edat de 0 a 1 any. Entenc que en el VAERS hi van ser inclosos un total de 1.080 casos de reaccions adverses a la vacuna d’hepatitis B en el 1.996 en el grup d’edat de 0 a 1 any, amb 47 casos de morts comunicades.

Entenc que el 50% dels pacients que contreuen Hepatitis B no desenvolupen símptomes després de la vacunació. Entenc que el 30% desenvoluparan símptomes similars a la grip i tindran immunitat per a tota la vida. Entenc que el 20% desenvoluparan els símptomes de la malaltia, però que el 95% es recuperaran completament i tindran una immunitat per a tota la vida.

Entenc que el 5% dels pacients que són exposats a l’hepatitis B es convertiran en transmissors crònics de la malaltia. Entenc que el 75% dels transmissors crònics desenvoluparan malaltia crònica de fetge o càncer de fetge, en un període de 10 a 30 anys d’infecció severa.

Els següents estudis científics han estat realitzats per demostrar la seguretat de la vacuna de l’hepatitis B en nens en edat de menys de 5 anys:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A més de les vacunes recomanades contra els riscos a dalt mencionats, he recomanat altres mesures no vacunals per protegir la salut del meu pacient i he enumerat aquestes mesures no vacunals en l’Annex I, “Mesures no vacunals per protegir contra els factors de risc”. Estic emetent aquest certificat de garantia mèdica en la meva responsabilitat com a metge del pacient amb nom ________________________________.

Malgrat l’entitat legal sota la qual practico la medicina, estic emetent aquesta declaració en la meva capacitat tant professional com a individual, i per tant, prescindeixo de qualsevol immunitat en el marc de llei comuna, constitucional, tractat internacional i qualsevol altre tipus d’immunitat existent per a aquests casos.

Emeto aquest document per la meva pròpia voluntat després de consultar amb un conseller legal competent el nom del qual és __________________ , un professional legal admès en el Col·legi d’Advocats de _____________ amb el número ______ .

Signat el __________________ a __________________

Testimonis: __________________ , _________________ , __________________ .

********************************************************************************************************************

Són conscients els professionals mèdics que ens recomanen les vacunes en consulta del risc que corren els pacients? Fins a quin punt?

Coneixen la composició de les vacunes i admeten que els seus components no poden produir cap dany?. Fins a quin punt?

Aquest és un document essencial en defensa dels interessos de l’individu, que qüestiona els dictats imposats per la indústria farmacèutica a costa de la salut. Guardar una còpia d’aquest valuós formulari, emmarcat o juntament amb els nostres documents més importants, podria salvar-nos la vida, perquè ningú capaç de llegir-ho estaria disposat a signar-ho ni a sotmetre’s voluntàriament a cap tipus de vacunació… excepte amb intencions suïcides.

Fins que el sistema sanitari pugui garantir la nostra integritat física i mental, només un profund i sa escepticisme podrà permetre’ns conservar la salut.

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web