Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Els homeòpates ens defensem.

La premsa difon els resultats d’un informe oficial tendenciós

Comunicat de l’Assemblea Nacional d’Homeopatia.

Aquesta és una comunicació de l’Assemblea Nacional d’Homeopatia, òrgan de representació de la major part dels metges, veterinaris i farmacèutics homeòpates espanyols, en referència a l’article sobre l’acció de l’Homeopatia publicat en la premsa escrita, ràdio i televisió el dilluns dia 19 de desembre del 2011. Aquestes informacions eren una interpretació de l’Informe del Ministeri de Sanitat a propòsit de les teràpies complementàries, entre elles l’Homeopatia. Es tracta de l’anàlisi de situació de les teràpies naturals elaborat pel Grup de Treball de Teràpies Naturals del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a instàncies de la Proposició no de Llei de la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats aprovada l’11 de desembre de 2009.

Volem destacar les conclusions molt parcials i errònies extretes de l’informe emès pel Ministeri de Sanitat a propòsit de les teràpies complementàries en general i sobre l’Homeopatia en particular i, al seu torn, la nostra opinió que la metodologia utilitzada i les conclusions de l’estudi són errònies. També volem destacar la falta de participació de les principals institucions homeopàtiques espanyoles, i dels grups d’investigació més destacats en Homeopatia al nostre país.

De l’atenta lectura d’aquest informe no es pot concloure que l’acció dels medicaments homeopàtics es degui a l’efecte placebo, tal com reflecteix el seu mitjà de comunicació. Per això, considerem que ha estat un error per la seva banda el titular que han utilitzat per donar a conèixer la notícia, ja que el contingut de l’informe no porta a aquestes conclusions publicades. Aquesta és la nostra opinió en relació al tractament que s’ha donat a la notícia, però hi ha un altre punt que volem destacar: la nostra opinió respecte a l’informe pròpiament dit.

En l’elaboració de l’informe del Ministeri de Sanitat solament s’han tingut en compte una sèrie molt reduïda d’estudis, nou en total, que han estat seleccionats mitjançant uns criteris subjectius mal definits (selecció retallada), ometent els resultats d’estudis clau i els estudis posteriors a març de 2007, alguns dels quals són del més alt valor metodològic i positius per a l’homeopatia. Per tant, en molts dels estudis i metanàlisis no contemplats per l’Institut Carlos III (més de 200 articles publicats en revistes de referència) es demostra repetidament que l’Homeopatia funciona com a mètode terapèutic i amb un efecte superior i distingible del placebo. Tampoc s’han tingut en compte les experiències en sanitat pública a escala internacional que avalen la seguretat, eficàcia i relació cost-benefici favorables a l’homeopatia.

El coneixement d’aquesta dada és suficient per adonar-se que per nou articles no es pot avaluar tot un mètode amb més de 200 anys d’història amb el qual s’ha tractat a milions de persones de tot tipus de condició sociocultural, i que només aquí a Espanya és utilitzat per més de 10.000 metges, sent a més el grau de satisfacció en les persones que es tracten amb Homeopatia superior al 80%, com recull un estudi que s’ha fet públic recentment.

De la lectura atenta de l’informe es desprèn que els medicaments homeopàtics són segurs, que per la seva idiosincràsia precisen un model científic especial adaptat a les seves característiques, i que estem en els inicis de la seva avaluació amb criteris científics, doncs aquesta ha començat fa poc.

Un altre punt important és que, encara que el resultat d’aquest informe va ser remès a alguns col·legis professionals i algunes comunitats, no va ser enviat ni es va rebre en les principals associacions homeopàtiques nacionals: ni a la Federació Espanyola de Metges Homeòpates, ni a la Societat Espanyola de Medicina Homeopàtica, ni a l’Acadèmia Mèdic-Homeopàtica de Barcelona. Aquestes associacions, agrupades en el si de l’Assemblea Nacional d’Homeopatia, compten amb metges, veterinaris i farmacèutics homeòpates, disposen d’equips d’investigació en Homeopatia que coneixen tot el referent als estudis del més alt estàndard científic, i dirigeixen programes d’investigació científica i formació universitària de postgrau i màsters en Homeopatia, per la qual cosa és sorprenent que no fossin consultades.

Per l’Assemblea Nacional d’Homeopatia:

Dr. Valentín Romero. President.
Dra. Dolores Tremiño. Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Homeopática (SEMH).
Dr. Antonio Marqués. Secretari.
Dra. Inmaculada González-Carbajal. Presidenta de la Federación Española de Médicos Homeópatas (FEMH).
Dra. Maite Bravo. Presidenta de l’Acadèmia Mèdic-Homeopàtica de Barcelona (AMHB).
Dr. Antonio Ortega. Vocal per la SEMH.
Dra. Assumpta Mestre. Vocal per els Col·legis de Mèdics, Secció d’Homeopatia.
Dr. Gonzalo Fernández. Vocal de Comunicació.
Dra. Itziar Lezamiz. Vocal d’Investigació.
D. César Varela. Vocal de Farmàcia. President de l’Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas (AFHOM).
Dña. Coral Mateo. Vocal de Veterinària per la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria (SEHV).
Dr. Manel Cabero (Tresorer).

Més informació al respecte:

.- Bloc Miguel Jara

.- Recollida firmes Homeopatia Si.

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web