Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


ANTENES Una sentència adverteix dels seus efectes:

El Tribunal Suprem reconeix que les antenes de telecomunicacions tenen efectes significatius en la salut i el medi ambient.

El Suprem reconeix el risc de les microones sobre la salut humana i el medi ambient, i estableix un precedent legal que afecta els plans d’ordenació urbana que queden subjectes a avaluació d’impacte ambiental prèvia a la instal·lació d’antenes. La sentència és un pas molt positiu en la lluita de diferents entitats contra la contaminació electromagnètica, i és l’aplicació de la Directiva 2001/42/CE de 27 de juny del Parlament i del Consell de la Unió Europea relativa a l’Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
Més informació, punxant en aquest enllaç.

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web