Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Arxiu del 8 març, 2010

Mercuri en el peix.

El contingut de mercuri en el peix és un problema que sembla agreujar-se cada vegada més, la contaminació mediambiental és una de les principals raons. El mercuri és un metall la volatilitat del qual li permet ser transportat a racons llunyans després d’haver estat emès a l’atmosfera a través de diverses activitats humanes, metal·lúrgiques, mineres, […]

No fugis dels reptes, afronta’ls.

Els Kabbalistes ensenyen que per a revelar, primer has d’ocultar. La llavor ha de ser ocultada en la terra abans que l’arbre aparegui.